Prof. Dr. Nevzat Tarhan göçün neden olduğu sosyal ve psikolojik sorunları kaleme aldı

Abone ol

google news logo
Giriş13 Eylül 2017
Güncelleme10 Nisan 2023
0 Prof. Dr. Nevzat Tarhan göçün neden olduğu sosyal ve psikolojik sorunları kaleme aldıÜsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, küresel ölçekli bir sorun haline gelen mülteci ve sığınmacılar sorunu ile göç olgusunun meydana getirdiği sosyal ve psikolojik sorunları ele alan bir makale yayınladı. Türk Yurdu Dergisi'nin 2017 Eylül tarihli 361. sayısında, "Psikososyal Travma Olarak Göçler" adıyla yayınlanan makale okurların dikkatini çekti.

Tüm dünyada global bir krize dönüşen mülteci ve sığınmacılar sorununun bütün boyutlarıyla kapsamlı bir şekilde değerlendirildiği son sayıda, Mülteci ve Göç Özel Dosyası adıyla göçün değişik yönlerini inceleyen ve farklı bir bakış ortaya koyan pek çok akademik makaleye yer verildi.

Tarhan’dan topluma yön veren makale

Dosya editörlüğünü Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ebulfeyz Süleymanov’un yaptığı sayıda; Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın “Psikososyal Travma Olarak Göçler” başlıklı esas makalesi, göç olgusunun meydana getirdiği sosyal ve psikolojik sorunları derinlemesine ele aldı.

Yerel halkın tutumu da araştırıldı

Ayrıca Süleymanov’un; “Suriyelilerin Türk Toplumunda Toplumsal Uyum ve Sosyal Kabul Düzeyi” başlıklı makalesi, saha araştırmasından çıkan sonuçları örnekleyerek Suriyelilerin yerleşmelerinin ardından meydana gelen sosyal etkiler ve bu etkiler karşısında hem yerel halkın, hem de Suriyelilerin tutumlarını, davranış biçimlerini ve kaygılarını kamuoyuna sundu.

Göçmen çocukların travmalarına yer verildi

Yine dergide yer verilen, Üsküdar Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi Gülay Acar Yurtman’ın “Suriyeli Çocuk Mültecilerin Karşı Karşıya Bulundukları Risk Alanları” başlıklı makalesi de, zorunlu göçün bir başka mağdur grubunu oluşturan mülteci çocukların yaşadıkları sorunlar ve travmalar değerlendirildi.