Prof. Dr. Sevil Atasoy ile Adli Bilimler Yüksek Lisans Programı

Abone ol

google news logo
Giriş05 Ocak 2017
Güncelleme10 Nisan 2023

Prof. Dr. Sevil Atasoy ile Adli Bilimler Yüksek Lisans Programı

Üsküdar Üniversitesi Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü, Adli Bilimler Anabilim Dalı'na bağlı olarak eğitim veren Adli Bilimlerde Yüksek Lisans Programı dünyaca ünlü akademik kadrosu ve özgün eğitim programıyla dikkat çekiyor. Suç delillerinin incelenmesinde uygulayıcıların yanı sıra; bilim üreterek, yeni yöntem ve teknolojiler geliştirmeyi hedefleyen enstitü, bu alanda ülkemizi dışa bağlılıktan kurtarmayı amaçlıyor. 

Prof. Dr. Sevil Atasoy ile Adli Bilimler Yüksek Lisans Programı 230 yıldır Adli Tıp başlığı altında biyokimya, toksikoloji, genetik, kriminalistik ve kriminolojinin farklı alanlarında lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri veren ve tüm Dünya'nın adli tıp konusunda saygı duyduğu bir isim olan Prof. Dr. Sevil Atasoy, yüksek lisans programını yönetiyor.

Vizyon ve misyon açısından ülkemizdeki bir ilki hedefleyen Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü, sekiz farklı programla her lisans dalından mezun olana uluslararası kalitede lisansüstü eğitim ve öğretim vermenin yanı sıra, suç önleme ve suç analizine odaklanarak, özellikle kadına ve çocuğa karşı şiddetin önlenmesi ve suçun öngörülmesi konularını ele alıyor.

Temel amaç suçu önlemek

Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü, Adli Bilimler Anabilim Dalı altında; Adli Kimya, Adli Toksikoloji, Adli Moleküler Biyoloji, Adli Genetik, Olay Yeri ve Kriminalistik, Adli Bilişim ve Dijital Deliller, Adli Psikoloji ve Davranış Delilleri, Suç Önleme ve Analizi programları ile ülkemizin adalet hizmetleri, bağımlılık ve suç önleme konularında temel gereksinimlerini karşılamak; birey, aile ve toplumun mağduriyetini engellemek, suçu ve suçluyu kuşkuya yer bırakmayacak biçimde modern teknolojilerle kanıtlayabilmek, bu alanlarda yeni teknolojiler geliştirmek ve ülkemizi dışa bağımlı olmaktan çıkartacak bilimsel araştırmalar yapmak için ileri düzey bilgi, anlayış ve beceri ile donanmış uygulayıcı, eğitici ve araştırmacı adli bilimcilerin yetiştirilmesini amaçlıyor.

Prof. Dr. Sevil Atasoy: "Bilim ve teknoloji üretecek bir program"

Üsküdar Üniversitesi Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sevil Atasoy; programın hem kişiye hem de topluma kazandırdıklarına ilişkin şu ifadelerde bulundu.

"Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü’nde suç delillerinin incelenmesinde uygulayıcıların yanı sıra; bilim üretecek, yeni yöntem ve teknolojiler geliştirecek, ülkemizi dışa bağlılıktan kurtaracak gençlere ulaşmayı hedefliyoruz. Bu amaçla programları Sağlık, Fen ve Sosyal Bilimlerin ötesinde daha ayrıntılı olarak planladık. Ayrıca ülkemizin başını giderek ağrıtan bağımlılıkla mücadeleyi de her programın içine entegre ettiğimiz gibi, suçu işlendikten sonra delillendirmeye dayanan geleneksel adli bilimleri, suçu önleme ve öngörme boyutuna taşıdık. Üsküdar Üniversitesi Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü’nün önemli bir yeniliği, açılacak programları ve bu programlarda yer alacak zorunlu ve seçimlik dersleri, konu ile ilgili kamu ve özel kurumların yöneticileri, akademisyenler ve profesyonellerle istişareler sonucu belirlemiş olmamız. Şu gerçeğin altını çizmek isterim. Genç kuşakların Adli Bilimlere ilgisinin filmler, televizyon dizileri ve polisiye romanlar sayesinde arttığının farkındayız. Ancak medyada aktarılanların cazibesi sizi yanıltmamalı. Genellikle olay yeri incelemeden başlayan uzun soluklu bir süreç çok sayıda meslek sahibinin sabırla, bir arada ve uyum içinde çalışmasını, bilgilerini lisansüstü eğitiminden sonra da sürekli güncellemesini gerektirir. Bu zor, ama çok keyifli yolculuğa çıkmak isteyenler için en doğru program."

Olay yeri uzmanları da ders veriyor 

Üsküdar Üniversitesinin güçlü akademik kadrosuyla eğitimlerini sürdüreceklerini belirten Atasoy, dışarıdan da alanının duayenlerini öğrencileriyle buluşturduklarını söyledi.

“Olay Yeri İncelemede çalışmış olan çok deneyimli polisler ve genetik laboratuvarında DNA analizleri yaparak ömrünü geçirmiş uzmanlar bize omuz veriyor. Uzman akademik kadromuzun yanında saha tecrübesine çok tecrübeli isimler en güncel teknolojiyi uygulamayla bize kazandırıyor."

Program suçu aydınlatma dışa bağımlılığı azaltıyor

Farklı branşlarda eğitim almış isimlerin katılımıyla yerli adli tıp teknolojisinin de gelişime katkı sunan program, özellikle mühendislik mezunlarının ilgisini çekiyor. Programla beraber hem kimyasal hem de teknik alanda ihtiyaç duyulan materyallerin geliştirilmesine katkı sunuluyor. Geliştirilmesi hedeflenen yerli teknoloji, suçu aydınlatmada dışa bağımlılığı azaltıyor.

Hak arama bilincinin geliştiriyor

Adli bilimlerin amacının, varlık nedeninin toplumda adaletin tecellisinde çalışacak olanları bilgilendirmek olduğunu belirten Atasoy, buna paralel olarak bir hak arama bilincini toplumda geliştirdiklerini söyledi.

“Mahkemeler çok daha iyi bilirkişi raporlarına ulaşabilecekleri gibi bu eğitime tabi olan insanlar arasında da toplumu geniş çaplı bilgilendirecek olanlar da çıkıyor. Bizim için bu açıdan çok önemli bunun bir de Olay Yeri İnceleme ve kriminalistlik dediğimiz önemli bir bölümü var ki çok daha spesifik ve çok daha profesyonellere yönelik bir alan. Herkes olay yeri inceleme yapamaz ve herkes de bu bilgilere sahip olmayabilir ve ihtiyaç da olmayabilir. Ama en azından bunu yapacak olanların çok güncel, çok çağdaş bilgiyle donatılmasını ve bu alanda kullanılacak malzeme ve araç gerecin neler olduğu hakkında çok daha günümüz batı dünyasının gelişmelerinden haberdar olarak da mezun olmalarını sağlayacaklar.”

Kimler başvurabilir?

Bu programlara; Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen Fakültesi (Biyoloji, Kimya, Matematik, İstatistik, Fizik) Eczacılık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi (Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Biyomühendislik, Endüstri Mühendisliği, Gıda Bilimleri ve Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümleri) Veteriner Fakültesi (Temel ve Klinik Öncesi Bölümler) İlahiyat Fakültesi (Temel İslam Bilimleri Bölümü) Eğitim Fakültesi (Eğitim Bilimleri Bölümü) Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi (Hemşirelik Bölümü, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, Sosyal Hizmet Bölümü) Mimarlık Fakültesi (Şehir ve Bölge Planlama Bölümü) Spor Bilimleri Fakültesi (Spor Yöneticiliği Bölümü), İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (Psikoloji, Sosyoloji Bölümleri) mezunları başvurabiliyor.