Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi akademik dünyaya katkı sağlayacak.

Abone ol

google news logo
Giriş25 Aralık 2015
Güncelleme10 Nisan 2023
0

Davranış bilimleri ve Sağlık alanındaki çalışmaları ile öne çıkan Üsküdar Üniversitesi’nin Sosyal Bilimler Dergisi yayınlandı. Prof. Dr. Mithat Baydur ve Prof. Dr. Sevil Atasoy’un editörlüğünde yayınlanan dergi, akademi dünyasına önemli katkılar sağlayacak.

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi akademik dünyaya katkı sağlayacak.Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nin ilk sayısı yayınlandı. Derginin yayın kurulu İstanbul Kültür Üniversitesi’nden Prof.Dr. Hasan Köni, Siegen Üniversitesi’nden Prof. Dr. Wolfgang, Üsküdar Üniversitesi’nden Prof. Dr. Adnan Ömerustaoğlu, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nden Doç. Dr. Soner Karagül ve Üsküdar Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Cumhur Taş’tan oluştu.

Yazı işleri Müdürlüğü’nü Uğur Canbolat’ın yaptığı dergide Prof. Dr. Hasan Köni’nin, “Uluslar arası Hukuk Politikaları”, Yrd. Doç. Dr. İbrahim Arslan’ın, “Yemen: İstikrarsızlaştırılan Bir Ülkede Bölgesel/Küresel Güç Mücadelesi”, Doç. Dr. Merve Kavakçı’nın, “Türkiye’nin Milli Kimliğinin Yapı Sökümü: Öncesi ve Sonrası” ve Prof. Dr. Tayfun Uzbay’ın ”Beyni Anlamak Sadece Nörobilim İle Mümkün mü? Beyin Yüzyılında Nörolojik Bilimlerden Sosyal Bilimlere Yeni Açılımlar” başlıklı makaleler yayınlandı.

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, yazdığı önsözde üniversite olarak sosyal bilimlere farklı bakmak isteyenler için farklı, değişik ve ilginç bir Sosyal Bilimler Dergisi oluşturacaklarını söyledi.

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Arslan da Üsküdar Üniversitesi’nin, yüksek nitelikli eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama programları geliştirmenin ve nitelikli insan yetiştirmenin yanı sıra bünyesinde faaliyet gösteren çeşitli disiplinlerin bilim üretmesini öngören bir vizyona sahip olduğunu belirterek “Akademik çalışmaların nitelikli yayınlarda yayımlanarak alanında yeni tartışmalar yaratması ve/veya mevcut bakış açısını genişletmesi bilim üretimine kurumsal katkı olarak değerlendirilmelidir. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, bilim yolculuğunda sosyal bilimlerle ilişkili alanlarda çalışan akademisyenler için düşüncelerini, öngörülerini, endişelerini ve önerilerini paylaşmalarına olanak sağlayan bilimsel bir platform olarak düşünülmelidir” dedi.

Derginin editör yardımcılığını yapan Yrd. Doç. Dr. Arslan, uluslararası, süreli, hakemli bir dergi olarak ULAKBİM, ASOS, CEEOL, Proquest, EBSCO vb. uluslararası indekslerde yer almayı hedeflediklerini belirterek “Bu tür indeksler, akademik çalışmaların sadece ulusal değil uluslararası ortamda yer almalarına ve farklı bakış açılarının ortaya konulmasına olanak sağlamaktadır. Bu, kuşkusuz uzun bir yolculuktur ve zaman gerektirmektedir.” dedi.

Dergiye sosyal bilimlerle ilişkili akademik çalışmaların kabul edildiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Arslan, “Günümüzde multidisipliner anlayış daha da öne çıkmıştır. Disiplinler arası geçişkenliğin sağlanamadığı çalışmalarda düşüncelerin tam olarak anlaşılamadığı noktalar, alanlar artmaktadır. Bunun giderilmesi multidispliner çalışma ile mümkündür. Buna en iyi örnek moleküler biyoloji alanında çalışan Prof. Dr. Tayfun Uzbay Hocamızın dergimizin ilk sayısında yazmış olduğu makaledir. Tayfun Hoca’mız söz konusu makalesinin başlığını “Beyni anlamak sadece nörobilim ile mümkün mü? Beyin yüzyılında nörolojik bilimlerden sosyal bilimlere yeni açılımlar” olarak belirlemiştir. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’ne https://www.uskudar.edu.tr/tr/dergi/1/sosyal-bilimler-dergisi adresinden ulaşmak mümkündür. Burada dergi ile ilgili tüm bilgiler yer almaktadır. Dergide kullandığımız yazım esasları ile hakem değerlendirme süreci ayrıntılı olarak açıklanmış, ilgilenenlerin eleştiri, görüş ve önerileri için iletişim bilgilerimiz verilmiştir. Bildirilecek görüşler, kuşkusuz derginin gelişmesinde bize ışık tutacaktır.” diye konuştu.

 

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi akademik dünyaya katkı sağlayacak. 2