Üsküdar Üniversitesi’ne yatay geçişte büyük burs fırsatı!

Abone ol

google news logo
Giriş29 Ağustos 2016
Güncelleme10 Nisan 2023
0

Üsküdar Üniversitesi’ne yatay geçişte büyük burs fırsatı!Üsküdar Üniversitesi’ne yatay geçiş yapan öğrencilerden kendi üniversitesinde herhangi bir burs veya indirimi olan öğrencilere ve devlet üniversitesinden yatay geçiş yapan öğrencilere %75' e varan oranlarda burs desteği sağlanıyor.

Burslar Mütevelli Heyeti tarafından öğrencinin daha önceki burs durumu ve taban puanı dikkate alınarak belirleniyor. Ayrıca öğrencinin okulundaki ağırlıklı genel not ortalamasının 3,80-4,00 arasına olması durumunda belirlenmiş olan bursuna ilave % 10 burs desteği sağlanıyor.

Daha önce kendi okulunda önemli bilimsel çalışmalarda bulunmuş olan öğrenciler de durumlarını belgelendirmeleri ve Mütevelli Heyetin uygun görmesi şartıyla değişen oranlarda ilave destek bursları alabiliyor.

Kapanan üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler de not ortalaması ve ÖSYM puanıyla hazırlık, ara sınıf ve son sınıf dahil “yatay geçiş” yapabiliyor.

Kurum dışı yatay geçiş koşulları 

1. İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az yüzde 80’i aynı olduğu tespit edilen diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilir.

2. Ön lisans programlarının ikinci ve üçüncü yarıyıllarına; lisans programlarının ikinci ve üçüncü sınıflarına yatay geçiş başvurusu yapılabilir.

3. Diğer üniversitelerden yatay geçiş başvurusu için öğrencinin genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 (4 üzerinden 2.29) olması gerekmektedir.

4. Üçüncü maddedeki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir.

5. İkinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde 10’una girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.

6. Öğrencinin disiplin cezası almamış olması gereklidir.

7. Yurt dışındaki üniversitelerden yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin, öğrenim gördükleri kurumun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından tanınmış olduğunu belgelendirmeleri gereklidir.

8. Yatay geçişler “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde yapılır.

9. Yurt dışında öğrenime başlayan öğrencilerden, Türkiye’deki üniversitelere yatay geçiş başvurularında ÖSYS sonucu veya aşağıda belirtilen muadil sayılan belgeler aranacaktır. Bu adayların yurt dışında öğrenime başladıkları yılda ÖSYS’ye girmiş olmaları, ön lisans programları için YGS’de ilgili puan türünde 140 veya daha fazla, lisans programları için LYS’de ilgili puan türünde 180 veya daha fazla puan almaları şartı aranacaktır.

ÖSYS sonucuna muadil sayılan belgeler

SAT 1 (Minimum 1000 puan)

 ACT (Minimum 21 Puan)

 Abitur

 Fransız Bakaloryası

 GCE A Level Sertifikası (Minimum 2 ders)

 Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB)

Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis)

 İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita)

Hazırlık Eğitimi Muafiyeti

Eğitim dili İngilizce veya  % 30 İngilizce olan bir bölüme yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerden, hazırlık eğitiminden muaf olanlar veya hazırlık eğitimini başarı ile tamamlayanlar eğitimlerine başlayabilirler. Aşağıda yer alan ulusal veya uluslararası sınav sonuçlarından birisine sahip olan veya daha önce başka bir üniversitede hazırlık programı alarak başarıyla tamamlayan öğrencilerden belgeleri ilgili kurullar tarafından uygun görülenler hazırlık eğitiminden muaf olabilirler.

KPDS/ÜDS

TOEFL (IBT)

TOEFL (CBT)

 TOEFL (PBT)

 IELTS Overall

 FCE