Acil Durum ve Afet Yönetimi uzmanları yetişecek…

Abone ol

google news logo
Giriş23 Haziran 2016
Güncelleme10 Nisan 2023
0

Acil Durum ve Afet Yönetimi uzmanları yetişecek…Türkiye bir deprem bölgesi, her an her yerde büyük depremler olabilir. Bu nedenle olası acil durum ve afetlerde yetişmiş insan gücü toplum için yaşamsal önem taşıyor. Sağlık ve sosyal alanlarda farkındalık oluşturmayı amaçlayan Üsküdar Üniversitesi de, afet yönetimi alanında yeni açacağı ön lisans programında uzman, donanımlı ve girişimci elemanlar yetiştirmeyi hedefliyor.

Türkiye’nin depremler gibi doğal afetler için risk taşıyan coğrafi bir bölgede olması nedeniyle, bir afet durumunda inisiyatif alacak iyi yetişmiş insan gücüne olan gereksinimi toplum için yaşamsal önem taşıyor. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdür Prof. Dr. Besti Üstün şu değerlendirmelerde bulundu.

Acil Durum ve Afet Yönetimi programının amacı da deprem, sel, çığ, heyelan gibi afetlerin öncesinde eğitim, bilinçlendirme, proje geliştirme gibi önlemleri almak; afet olması durumunda ise koordinasyon başta olmak üzere her türlü kayıp azaltıcı faaliyeti yapmaya ve yönetmeye mesleği ile ilgili bilgi ve beceri ile donanıma sahip, yenilikçi, araştırmacı ve girişimci elemanlar yetiştirmektir.

Bu program, öğrencilere acil durum ve afet yönetimi anlayışı sağlamanın yanı sıra onların çözümleyici ve iletişim becerilerini ilerletmeye ve onları yangın güvenliği, tahliye, afet öncesi planlama ve yasal dayanaklar da içinde olmak üzere çeşitli kariyer yollarında geliştirmeye yöneliktir.

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Acil Durum ve Afet Yönetimi önlisans derecesi almaya hak kazanmakta.

 Mezunlar Acil Durum ve Afet Yönetimi Teknikeri unvanını alacak

Bölümden mezun olan öğrenciler, afet öncesinde eğitim, bilinçlendirme, proje geliştirme gibi önlemleri alabilecek, afet olması durumunda da koordinasyon başta olmak üzere her türlü kayıp azaltıcı faaliyeti yapabilecek ve yönetebilecek, afetlerde kriz masası sorumluluğu üstlenebilecek, kendisine bağlı sivil savunma birimlerini eğitip yönetebileceklerdir. Her şartta arama ve kurtarma çalışmalarını organize ederek, sevk ve idaresini üstlenebilecek, gerektiğinde görev yaptığı bölgede yaşayan tüm insanlara arama- kurtarma ve hayatta kalma konularında periyodik olarak eğitim verebileceklerdir. Böylece kurumların ve kişilerin tehlikelere, afetlere ve doğal zararlara karşı proaktif hazırlık yapabilir hale gelmelerini sağlayabilecekler.

Çalışma alanı geniş bir meslek imkanı

Acil Durum ve Afet Yönetimi programından mezun olanlar, kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda; Afet ve Acil Durum Başkanlığına bağlı il müdürlüklerinde, Afet Yönetim ve Koordinasyon Merkezleri’nde, itfaiye teşkilatlarında, sivil savunma arama ve kurtarma birliklerinde, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında afet yönetimiyle ilgili alanlarda, kamu kurum ve kuruluşları (hastane, okullar vb.) ile yerel yönetimlerin ilgili birimlerinde, uluslararası kuruluşlarda afet yönetimiyle ilgili organizasyonlarda çalışma imkânı bulabilirler.