“Aileler Üniversitede” Projesi, ilk 20’de yer aldı

Abone ol

google news logo
Giriş16 Aralık 2022
Güncelleme21 Mart 2023
Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresinde ‘En İyi Uygulama Ödülü’ kategorisinde seçici kurula sunuldu.“Aileler Üniversitede” Projesi, ilk 20’de yer aldı

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan liderliğinde gerçekleştirilen “Aileler Üniversitede” Projesi; toplumun temeli olan bireylerin sağlıklı aileler kurabilmesi için gerekli psikolojik olgunluğu sağlamak ve aileyi güçlendirmek amacıyla bilimsel çalışmalara dayalı, koruyucu ve iyileştirici faaliyetleri kapsayan “Bilinçli Birey, Sağlıklı Aile, Güçlü Toplum” modelini oluşturan sosyal etkisi yüksek, öncü ve örnek bir proje olarak tanımlanıyor.

Seçici kurula sunulmaya hak kazandı

Üsküdar Üniversitesi ve uygulama ortağı NPİSTANBUL Hastanesi tarafından hayata geçirilen Aileler Üniversitede Sosyal İnovasyon Projesi, Sağlık Bakanlığı 8. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi’nde “En İyi Uygulama Ödülü” kategorisinde 200’den fazla proje arasında ilk 20’ye girmeyi başararak seçici kurula sunulmaya hak kazandı.

“Aileler Üniversitede” projesi bireylerin ruh sağlığına yönelik " bilinçli birey, sağlıklı aile, güçlü toplum" mottosu ile toplumun ruh sağlığına pozitif katkı sağlayan ve farkındalık oluşturan sosyal inovasyon projesi olarak hayata geçirildi.

İstanbul Valiliği ile ortak yürütüldü

Hem pilot eğitimlerde hem de İstanbul Valiliği ortaklığı ile yürütülen eğitimlerde kayıtlar dolduktan sonra bile başvuruların devam etmesi, yanı sıra farklı il ve ilçelerden de taleplerin gelmesi, Aileler Üniversitede Projesi’nin sağlıklı aile yapısının korunması konusunda hem hedef kitlede hem de nihai yararlanıcılarda etkili ve etkin farkındalık oluşturdu. Proje içeriğini oluşturan çalışmalar temelde; insanın, doğası gereği birçok beceri ve potansiyel ile donatılmış olduğu temel varsayımını benimseyen Pozitif Psikoloji ilkelerinden hareketle, topluma da bu bakış açısını yerleştirmeyi hedefledi.

Yenilikçi çözümler üretiliyor

“Sosyal İnovasyon Projeleri”, sosyal bir ihtiyaca mevcut çözümlerden daha iyi bir şekilde cevap verirken aynı zamanda toplumun yeteneklerini geliştirerek sosyal, ekonomik ve çevresel kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlayan ve yenilikçi çözümler üreten sosyal projelerdir. Aileler Üniversitede Projesi; evlilik ve aile yaşam döngüsünün tüm evrelerindeki bireylere, çiftlere ve ailelere yönelik olarak, hem koruyucu, önleyici hem de geliştirici ve iyileştirici çalışmaları kapsayacak bütüncül bir proje olması mantığı üzerine kuruldu.  

Hastanelere önemli görevler düşüyor

Sağlık Bakanlığı’nın Sağlıkta Kalite Standartları kapsamında "Kurumsal Hizmetler" boyutu "Sosyal Sorumluluk" bölümü içerisinde "Hastane, toplumun sağlık yapısı ve genel sağlık sorunlarını dikkate alarak sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili programlar düzenlemelidir" ifadeleri yer alıyor. Standart kapsamında geliştirilecek programlardan biri de "Toplumun ruh sağlığı ile ilgili farkındalık ve bilgi düzeyinin artırılmasıdır."


Aileler Üniversitede Projesi hakkında: https://npistanbul.com/aile-universitesi/neden-aileler-universitede

Kalite Kongresi hakkında: https://www.kalitekongre2022.org/