Bologna sürecinde bilgilendirme toplantıları sürüyor…

Abone ol

google news logo
Giriş13 Eylül 2013
Güncelleme10 Nisan 2023
0

Üsküdar Üniversitesi Bologna sürecine ilişkin bilgilendirme toplantılarına devam ediyor. Prof. Dr. Adnan Ömerustaoğlu bu kapsamda Üsküdar Üniversitesi’nin akademisyenlerini bilgilendirdi.

Bologna sürecinde bilgilendirme toplantıları sürüyor…

Bologna sürecine ilişkin bilgilendirme toplantılarının üçüncüsü Üsküdar Üniversitesi Nermin Tarhan Konferans salonunda gerçekleştirildi. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Bologna Koordinatörü (BEK Başkanı) Prof. Dr. Adnan Ömerustaoğlu, Bologna sürecinin önemi, tarihsel gelişimi ile AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) kredilerinin hesaplanması ve diploma eki etiketi konusunda öğretim elemanlarını bilgilendirdi. Ömerustaoğlu öte yandan öğretim elemanlarının konuyla ilişkin sorularını da cevaplandırdı.

Tek oturum şeklinde gerçekleştirilen bilgilendirme eğitiminde Ömerustaoğlu, sürecin nasıl başladığını, amacının ne olduğu, hangi çalışmaların yapılması gerektiğini ve sürecin ayrıntısıyla anlattı.

Bologna sürecinde bilgilendirme toplantıları sürüyor…  2

Bologna Süreci Nedir?

Bologna Süreci, tüm Avrupa’da yüksek lisans eğitimi ve akademik konularda standartlar geliştirmek ve ayrılıkları en aza indirgeyerek eğitim sistemlerini bağdaştırmak ve Avrupa’da birbiriyle tam uyumlu bir yükseköğrenim alanı yaratmak amacıyla oluşturulmuş bir programdır. İtalya’nın Bologna kentinde bulunan Bologna Üniversitesi’nde yürütülen bir dizi görüşmenin ardından ortaya atıldığı için bu adla anılmaktadır. 1999 yılında yirmi dokuz Avrupa ülkesinin eğitim bakanlarınca görüşülerek imzalanmıştır.

Bologna Süreci, 2010 yılına kadar Avrupa Yükseköğretim Alanı yaratmayı hedefleyen bir reform sürecidir. Pek çok uluslararası kuruluşun işbirliği ile 47 üye ülke (Karadağ’ın bağımsızlığını ilan etmesiyle üye ülke sayısı 45 ten 46 ya, son olarak Kazakistan’ın da sürece dahil olmasıyla 47′ye yükselmiştir) tarafından oluşturulan ve sürdürülen, alışılmışın dışında bir süreçtir. Sürece üyelik hükümetler/devletler arası herhangi bir anlaşmaya dayanmamaktadır. Bologna Süreci kapsamında yayımlanan bildirilerin yasal bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Süreç tamamen her ülkenin özgür iradeleri ile katıldıkları bir oluşumdur ve ülkeler Bologna Süreci’nin öngördüğü hedefleri kabul edip etmeme hakkına sahiptirler.

Bologna Sürecinin oluşturmayı hedeflediği Avrupa Yükseköğretim Alanı içerisinde yer alan ülke vatandaşları, yükseköğrenim görmek ya da çalışmak amaçları ile Avrupa’da kolayca dolaşabileceklerdir. Avrupa, gerek yükseköğretim ve gerekse iş imkânları açısından dünyanın diğer bölgelerinden kişiler tarafından tercih edilir hale getirilecektir.

Avrupa Yükseköğretim Alanında en gerçekleşmesi arzulanmayan şey, üye ülkelerin eğitim sistemlerinin tek tip yükseköğretim sistemi haline getirilmesidir. Avrupa Yükseköğretim Alanı’nda asıl hedeflenen, çeşitlilik ile birlik arasında bir denge kurulmasıdır. Amaç, yükseköğretim sistemlerinin kendilerine özgü farklılıkları korunarak birbirleriyle karşılaştırılabilir olması ve uyumlu hale getirilmesinden ibarettir. Bu şekilde, bir ülkeden ya da yükseköğretim sisteminden bir diğerine geçişin kolaylaşması ve böylece öğrenciler ve öğretim görevlilerin hareketliliği ve istihdamının artırılması planlanmaktadır.