Darbeciler paylaşılmış psikoz mu yaşıyor?

Abone ol

google news logo
Giriş01 Ağustos 2016
Güncelleme10 Nisan 2023
0

Darbeciler paylaşılmış psikoz mu yaşıyor?Cunta kendi halkına neden ağır silahlarla saldırdı, yetmedi meclisi bombaladı, sivil resmi demeden neden tüm canlara kast etti. Peki ama nasıl? Uzmanlara göre FETÖ, kitleleri beyinlerini yıkayarak vatansızlaştırdı. Yrd. Doç. Dr. Alper Evrensel paylaşılmış psikozun altını çiziyor…

TÜRKİYE 15 Temmuz’da ihanetlerin en büyüğüne ta­nık oldu. İlk defa bir cunta kendi halkına karşı katliam yapacak düzeyde ağır silah­larla saldırdı. Milletin Mecli­sine düşman uçaklarının yapmadığı alçaklıkla saldır­dı. Sivil resmi demeden her­kesi hedef aldı. Misyonu va­tanı korumak olan bir grup asker vatansızlık duygusuyla gözü kara caniye dönüştü. FETÖ, bu insanlara vatansız­lık duygusunu nasıl aşıladı? Konuyu uzmanlara sorduk. Aldığımız cevaplar örgütün en az hain saldırısı kadar korkunç yöntemleri uygula­dığını ortaya koydu.

Generalleri nasıl etkiledi?

Üsküdar Üniversitesi NP Etiler Polikliniği’nden Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Alper Evrensel, FETÖ’nün psikoloji altında lider kült kavramı var. Yrd. Doç. Dr. Alper Evrensel, ko­nuyu şöyle özetledi: Kült li­derler bağlıları tarafından ‘kurtarıcı’ ya da ‘mehdi’ şek­linde tanımlanıyor. Bu kişiler müritlerini ortak bir inanç etrafında toplarlar. FETÖ benzeri oluşumlara ABD'de örnek çok. Marshall Applew­hite tarafından kurulan “Cennetin Kapısı’nın 39 mü­ridi 1998 yılında UFO’nun kendilerini alacağı inancıyla bir villada toplu şekilde inti­har et ti. Marshall Applewhi­te, şizofrendi. ‘Halkın Tapı­nağı’ kilisesinin kurucusu Jim Jones ise 1978 yılında aralarında çocukların da bu­lunduğu 911 müridini siya­nür içerek intihara ikna etti. Görülüyor ki kült liderlerden etkilenen kişilerin eğitim dü­zeylerinin pek bir önemi yok. FETÖ lideri tarafından ölü­me ikna edilen insanların ge­neral rütbesinde olması bu nedenle şaşırtıcı değil. Örgüt lideri, müritlerini yıllarca sü­ren telkinlerle belli bir amaç doğrult usunda sarsılmaz bir inanç besler hale getirdi. Bunun psikiyatride adı heze­yan. Örgüt/tarikat lideri eğer şizofreni ya da bipolar bo­zukluk gibi psikiyatrik bir bozukluğa sahip ise onun he­zeyanları paylaşılır. Örgüt e mensup müritler hasta olma­salar bile hezeyana inanır. Buna ‘paylaşılmış psikoz’ de­nir. Eğer lider tedavi edilir ve hezeyan sona erer ise mürit­lerinin hezeyanı da ortadan kalkar.

STAR

31.07.2016