Doç. Dr. Bulunmaz’a ABD’den “En Başarılı Çalışma Ödülü”

Abone ol

google news logo
Giriş25 Ocak 2016
Güncelleme10 Nisan 2023

Doç. Dr. Bulunmaz’a ABD’den “En Başarılı Çalışma Ödülü”Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı, Medya ve İletişim Sistemleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Barış Bulunmaz, ABD’de düzenlenen konferansta sunduğu bildiri ile “En Başarılı Çalışma Ödülü” kazandı.

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı, Medya ve İletişim Sistemleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Barış Bulunmaz, Amerika Birleşik Devletleri’nin Orlando şehrinde 18-19 Ocak 2016 tarihlerinde Ontario College for Research and Development tarafından düzenlenen konferansa katıldı.

University of Central Florida’da düzenlenen konferansta bir bildiri sunan Doç. Dr. Bulunmaz’a ‘‘Best Paper’’ yani En Başarılı Çalışma Ödülü verildi. Doç. Dr. Barış Bulunmaz “Changing News Presentation Formats in Journalism and Applications Along With New Media: Video-Supported News Reporting” bildiri başlığıyla ödülünü aldı.

Doç. Dr. Bulunmaz bildirisinde, basılı gazetelerin ortaya çıktığı 17. yüzyılın başlarından günümüze kadar geçen zaman dilimi içerisinde gerek okuyucuların beklentilerinin gerekse de teknolojik gelişmelerin uygulama alanlarının artması nedeniyle hedef kitleye ulaşmanın yöntemlerinde meydana gelen köklü değişikliklerden bahsetti.

Doç. Dr. Bulunmaz bildirisinde özetle şu görüşlere yer verdi:

“Bu değişimler haberi üreten medya kuruluşu ile o haberin alıcısı konumunda bulunan hedef kitle arasında etkileşimi arttırmasının yanında, diğer taraftan da haberin sunum biçimi üzerinde farklılıkları da beraberinde getirmiştir. Birçok farklı platformdan ve mekan sınırlaması olmaksızın teknolojinin kendisine sağladığı imkanlar ölçüsünde habere ulaşan okuyucu-kullanıcı, yeni medyanın sağladığı olanaklara bağlı olarak haberi üreten ve bunun sunumunu gerçekleştiren medya kuruluşu üzerinde de baskısını hissettirmeye başlamıştır.

Geçmiş yıllarda gazete ve dergileri kapsayan yazılı basın, televizyona atfen kullanılan görsel basın ve radyoyu içine alan işitsel basın olarak adlandırabileceğimiz geleneksel medya anlayışından farklı olarak, yeni medyanın her üç mecranın kendine özgü özelliklerini bünyesinde barındıracak şekilde hedef kitleye ulaşması neticesinde, hedef kitlenin de medya algısı değişime uğramıştır.

Tek taraflı haber aktarımının ya da habercilik anlayışının aksine, kendisinin de içeriğe müdahil olabileceği ya da içerik hakkında fikir beyan edebileceği bir karşılıklı etkileşim sürecinin içinde bulunması, bunun yanında çok çabuk karar değiştiren ve sabır eşiği oldukça düşük olan yeni medya kullanıcısı, medya kuruluşlarının yeni medyanın sağladığı tüm imkanları kullanacak şekilde bir haber sunum biçimi oluşturmasına da önayak olmuştur.

Videolu haber anlatım ve sunum biçimi de bu yeni habercilik anlayışının ortaya çıkardığı uygulamalardan biridir. Videolu haber anlatım ve sunum biçimi, durağan ve statik bir yapı içerisinde bulunan haber aktarma biçimini hem yeni medyanın sağladığı özellikler sayesinde hem de görüntünün verdiği etki çerçevesinde yeni medya alıcısına ulaştırmaktadır. Böylelikle hem medya alıcısının özelliklerine ve haber alma davranışına uygun bir haber üretim süreci gerçekleştirilmiş olmakta hem de multimedya özelliklerinin sağladığı avantajlar sayesinde haber aktarım süreci başarılı bir kompozisyon dahilinde sunulmuş olmaktadır.

Burada önemli olan etkenlerden biri, videolu haber üretim sürecinde de hedef kitlenin beklentilerine ve davranış şekillerine uygun bir içerik üretimi ile haber anlatım ve sunum biçimi gerçekleştirmektir. Haberin içeriğini belirgin bir şekilde verecek, fazla karmaşıklık içermeyen, özet haline getirilmiş ve kısa bir videonun yeni medya alıcısına sunulması, medya alıcısının haberle olan etkileşimini ve habere olan duyarlılığını arttırmasının yanında, aynı zamanda olumlu yönde bir algı yaratabildiği ve medya alıcısının ilgisini ve dikkatini habere çekebildiği ölçüde de, ilerleyen süreçte habere ve içeriğe yönelik merak uyandırarak, beynin rasyonel tarafını harekete geçirebilecektir.

Böylelikle hem yeni medya alıcısına uygun bir haber anlatım ve aktarım biçimi gerçekleştirilmiş olacaktır hem de medya alıcısının habere olan duyarlılığı artacağından, derinlemesine bir haber alma sürecinin içerisine girmesine yönelik çabaları daha yüksek seviyelere ulaşacaktır”