Dr. Ömer Osmanoğlu’ndan 2 Yeni Kitap

Abone ol

google news logo
Giriş16 Haziran 2021
Güncelleme10 Nisan 2023

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ömer Osmanoğlu’nun iki yeni kitabı okuyucuyla buluştu. Ark Kitaplarından çıkan “Siyaset Felsefesinde Adalet: İlkçağ ve Ortaçağ’da Adalet Teorileri” ve “İdeal Devlet Erdemli Toplum: Platon ve Farabi’nin Siyaset Felsefesi” kitapları felsefe literatürüne katkı sağlayacak.

“Dünden bugüne adalet kavramı” 

Dünya tarihi boyunca gündemde olan ve filozoflar tarafından ortaya konan adalet teorileri Dr. Öğr. Üyesi Osmanoğlu tarafından, “Siyaset Felsefesinde Adalet: İlkçağ ve Ortaçağ’da Adalet Teorileri” isimli eserinde çok boyutlu ve kapsamlı bir şekilde tüm anlamlarını kuşatacak bir biçimde ele alınıyor. Ark Kitaplarından çıkan eserde filozofların temel amacının adaleti aramak ve nasıl sağlanacağını ortaya koymak olduğunu ifade eden Osmanoğlu, ideal dünya düzeninde adaletin egemen güç olduğunu vurguluyor.

Kaleme aldığı eserde adalet kavramının birçok bilim dalına konu olduğunu ortaya koyan Osmanoğlu, adalet kavramının insan ruhunun iç düzeniyle ilgili olduğu için psikolojinin, sosyal yapının dengesini sağlayan bir ölçüt olduğundan sosyolojinin konusu olduğunu açıklıyor. Eserde adalet kavramının; hak, eşitlik ve yasalar bakımından hukukun merkezinde durduğu, mülkiyet, menfaat veya makamların dağıtımı bakımından ekonominin merkezinde yer aldığı görüşü etraflıca açıklanıyor. Eseri okumaya başladığınızda Platon’dan başlayarak Aristoteles, Cicero, Ortaçağ filozofları ve Müslüman düşünce adamlarının adalet düşüncesine dair görüşlerini dört başı mamur bir şekilde, çok boyutlu olarak ele alındığını göreceksiniz.


“Modern Çağda ideal devlet ve erdemli toplum mümkün mü?”

‘İdeal Devlet Erdemli Toplum: Platon ve Farabi’nin Siyaset Felsefesi’ isimli eserinde “İdeal bir devlet ve erdemli toplum mümkün olabilir mi?” sorusunun cevabını arayan Dr. Öğr. Üyesi Osmanoğlu bu eserinde okurlarına toplum olmanın psikolojisini açıklıyor ve çağdaş dönemde toplum olmanın ve bir devlet inşa etmenin zorluklarına değiniyor. Felsefe literatürüne önemli bir katkı sağlayacak olan eserde Yunan felsefesinin büyük dehası Platon ile İslam siyaset felsefesinin kurucusu Farabi’nin felsefeleri karşılaştırılıyor. Ark Kitaplarından çıkan eserde toplumların siyasal formda temsilcisi olan devlet kavramının toplumun birliğini temsil ettiği açıklanıyor, toplum ise birlikte yaşamaya duyulan istek ve kararlılık olarak ifade ediliyor. Çağdaş toplum ve devletlerin maddi ihtiyaçların ve ihtirasların güdülediği bir varoluş kaygısıyla hareket ettiğini açıklayan yazar; toplumların ve devletlerin sonu gelmez mücadelelere ve yıkım getiren savaşlara sürüklendiğini vurguluyor. Çağdaş dönemde toplum olmanın ve bir devlet inşa etmenin gerçek anlamından yoksun kaldığımızı ifade eden Osmanoğlu, ideal bir devlet ve erdemli bir toplum inşa etmek yeniden mümkün olabilir mi sorusunu Platon ve Farabi’nin felsefelerini karşılaştırarak tartışıyor.

Felsefe alanına katkı sağlayacak olan eserlere ulaşmak için; 

“Siyaset Felsefesinde Adalet: İlkçağ ve Ortaçağ’da Adalet Teorileri” 

http://www.arkkitap.com/siyaset-felsefesinde-adalet-ilkcag-ve-ortacagda-siyaset-teorileri-

“İdeal Devlet Erdemli Toplum: Platon ve Farabi’nin Siyaset Felsefesi

http://www.arkkitap.com/ideal-devlet-erdemli-toplum-platon-ve-frbnin-siyaset-felsefesi-