Hayatın ritmini ‘ergoterapi’ ile öğrenecekler

Abone ol

google news logo
Giriş07 Kasım 2014
Güncelleme10 Nisan 2023
0

Hayatın ritmini  ‘ergoterapi’ ile öğrenecekler

Haydi Tut Elimi Derneği ve Üsküdar Üniversitesi ortaklığında, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteği ile cinsel, duygusal, fiziksel istismara uğramış,  gençlerin toplumdan dışlanmalarını önlemek, sosyal hayata katılmalarını sağlamak amacıyla bir proje başlatıldı. “İhmal ve İstismara Uğramış” 14-20 yaş arasındaki 60 genç, ergoterapi yöntemiyle hayata yeniden bağlanacak.

Şiddet ve istismara maruz kalmış çocuklara hayata tutunmaları adına ikinci bir şans vermek için çalışmalar yürüten Haydi Tut Elimi Derneği ve Üsküdar Üniversitesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteği ile yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. “Ergoterapi İçinde Hayatın Ritimlerini Öğrenmek” projesi ile cinsel, duygusal ya da fiziki istismar nedeniyle sosyal hayata katılamayan ve kendilerini dışlanmış hisseden gençlerin ‘ergoterapi’ yöntemiyle hayata kazandırılmaları hedefleniyor.

Kişileri rehabilite eden ve mesleki beceriler kazandıran ergoterapi eğitim modelinin kullanılacağı projede, bilim, sanat, değerler ve eğlenceye yönelik çeşitli aktiviteler hayata geçirilecek.

Özel duruma özel fırsatlar

 “İhmal ve İstismara Uğramış” 14-20 yaş arasındaki 60 gencin özel durumlarını göz önünde bulunduran proje, bu gençlerin ulaşamadıkları etkinlikleri kendilerine sunmayı amaçlıyor.

Prof.Dr. Nevzat Tarhan’ın başkanı olduğu Haydi Tut Elimi Derneği ve Üsküdar Üniversitesi ortaklığında Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteği ile gerçekleştirilecek olan proje kapsamında üniversite bünyesinde okuyan gönüllü gençler ve “İhmal ve İstismara Uğramış” genç kızlar, sosyal, kültürel ve sanatsal aktiviteler kapsamında bir araya gelecek.

Katılımcı bireyler olmaları hedefleniyor

Proje ile bu gençlerin hem bireysel psiko-sosyal rehabilitasyonu hem de toplumsal entegrasyonunu sağlamak hedefleniyor. Özel durumları nedeniyle toplum dışına itilen gençlerin bu eğitim sayesinde milli ve manevi değerlerine bağlı, evrensel ve insani değerlere sahip, çevresine saygılı, bilgi ve özgüven sahibi, toplumsal aidiyet duygusu yüksek, temel hak ve hürriyetlerini etkin bir biçimde kullanan, girişimci bireyler olarak sosyal hayata katılımlarını sağlamak  amaçlanıyor.

Saygı ve empati duygusu gelişecek

Proje sayesinde bu gençlere önyargı ile yaklaşan toplumun bilinçlenmesi de hedefleniyor. Bu kişilerin sosyal yaşam alanlarına katılımını destekleyerek acıma duygusu yerine saygı ve empati ile kabullenme farkındalığının toplumsal düzlemde artırılacağı öngörülüyor.

Yaşam sevinci ve motivasyon eğitimi de verilecek

Ergoterapi eğitimi; ritimle ergoterapi, resimle ergoterapi ve geleneksel Türk el sanatları eğitimi olmak üzere üç bölümden oluşuyor. Ayrıca bireyde yaşam doyumunu sağlayacak, istemek için gereken arzuyu tetikleyecek motivasyonu ve içten zevk almayı sağlayacak gücü ortaya çıkarmayı amaçlayan motivasyonel eğitimler de olacak.  Bu kapsamda ‘Yaşam sevinci ve motivasyon’, değerler, davranış ve girişimcilik eğitimleri de verilecek.

Üsküdar Üniversitesi Nermin Tarhan Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Proje tanıtım programına, Üsküdar Kaymakamı Mustafa Güler, Haydi Tut Elimi Derneği Onursal Başkanı Gül Mutlu, Gençlik ve Spor Bakanlığından, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü’nden temsilciler katıldı. Projeye katılımlarıyla mutasavvıf-yazar Cemalnur Sargut da destek verdi.

Proje tanıtım programına Üsküdar Üniversitesi Armoni Müzik Kulübü de konseriyle renk kattı.

Prof.Dr. Tarhan: Dezavantajlı gençleri topluma kazandırmayı hedefliyoruz

Açılış konuşması yapan Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Haydi Tut Elimi Derneği Başkanı Prof.Dr.  Nevzat Tarhan, yaklaşık bir yıl sürecek olan proje ile toplum dışına itilmiş çocukların topluma kazandırılmasının amaçlandığını belirterek ‘Dezavantajlı gençlerimize vereceğimiz eğitimle hayata bağlanmayı, kendilerine güvenmeyi, hayat boyu öğrenme kavramını öğreteceğiz. Proje sayesinde bu gençlerimiz geleceğe güvenle bakmayı öğrenecekler.

Bu proje, mesafesiz terk edişlere sosyal aşı niteliğini taşıyor

Psikiyatride bugünlerde kullanılan bir kavram var çocuk ruh sağlığıyla ilgili “Mesafesiz terk ediş.” Anne, baba evin içinde birlikteler ancak birbirlerine, çocuklarına sevgi vermiyorlar. Kendilerini işe vermiş, işe kaptırmışlar. Çocuklarına zaman ayırmıyorlar. Evlerini otel gibi kullanıyorlar. Dolayısıyla çocuklar da duygusal ihmal ve fiziksel ihmalle büyüyorlar. Bu çocuklar ileride bağımlılığa ve şiddete aday kişiler haline gelebiliyorlar. O nedenle bu ve benzeri projeler birer sosyal aşı.

Ritmi yakala, hayatı anla!

İnsandaki işitme melekelerini geliştiren, bunları kullanan ve kişinin tedavi edilmesine yardımcı olan bir yöntem olan ritimle ergoterapi, ‘Ritmi yakala, hayatı anla’ sloganıyla gerçekleşecek. Dört oturum halinde gerçekleşecek eğitim; ‘Benim Ritmim, Benim Kimliğim, Ben Özerk Bireyim!’, ‘Bana Arkadaşını Söyle, Sana Ritmini Söyleyeyim!’, ‘Sen, Ben, O; “Biz” Hayatın Ritmiyiz!’ ve ‘Enstrümanım, Kimliğim, Ben Toplumun Sesiyim!’ başlıklarıyla düzenlenecek.

‘Çizgilerdeki ben’ sloganıyla gerçekleştirilecek resim ile ergoterapide ise kursiyerlere ‘İç çocuğunu resmet’, ‘Duygusal x ray’, ‘Duyguları resmet’ oturumları ile eğitim verilecek.

Geleneksel Türk Sanatları Eğitimi de ‘Dün, burada ve her dem, Geleneğim ve Ben!’ sloganıyla 4 oturum halinde yapılacak.

‘Güzel gören güzel düşünür!’

Ergenlik dönemindeki gençlerin kimlik ve kişilik gelişimlerini desteklemek; bilişsel, duygusal ve sosyal yönden hayata karşı hazır olmaları amacıyla gerçekleştirilecek “Yaşam Sevinci ve Motivasyon Eğitimi” ise ‘Güzel gören güzel düşünür!’ sloganıyla gerçekleştirilecek.

‘Yaşamda Mutluluğun Nedenleri’, ‘Yaşamda Mutsuzluğun Nedenleri’, ‘Yaşam Doyumu, Motivasyon Ve Şükür’, ‘Yaşamda Anlam, Umut ve Mizah, ‘Yaşam Boyu Öğrenme, İlgiler Ve Hobiler’, ‘Yaşam Motivasyonu’, ‘Kişilik İlişkisi Ve Duygular, Üretkenlik ve Yaratıcılık, ‘İnsan Olarak Toplam Potansiyelinin Farkında Olmak.’ başlıkları altında 8 oturum halinde yapılacak.

Gruplar 20’şer kişi olacak

20 kişilik 3’er grup halinde devam edecek eğitim çalışmaları 7 ay sürecek ve eğitim sonunda kursiyerlere eğitimi başarı ile tamamladıklarını gösteren sertifikalar verilecek.

Gönüllülük kavramı pekişecek

Proje sadece mağdur genç kızlara değil, gönüllü öğrenciler için de yararlı olacak. Gönüllü olarak görev alacak Üsküdar Üniversitesi’nden 45 öğrenci de bu sayede gönüllülük erdemini ortaya çıkararak sosyal sorumluluk farkındalığını pekiştirecek; böylece “gönüllü çalışmaların teşvik edilmesi” ve “gönüllülük bilincinin arttırılması” da sağlanacak.

Ergoterapi nedir?

Ergoterapinin asıl amacı anlamlı ve amaçlı aktivitelerle kişilerin potansiyel yeteneklerini geliştirerek günlük yaşam aktivitelerine katılımını ve bu aktivitelerdeki bağımsızlığını sağlamaktır. Kişilerin duygu ve düşüncelerini sözel olarak ifade etmekte zorlandıkları ya da edemedikleri durumlarda, dışavurumcu bir metotla örneğin, müzik, ritim, renkler ve çizgiler, yoluyla kendilerini ifade etmeleri amaçlanır. Bu anlamda ergoterapi, bireylerin gizli potansiyel yetenek ve girişimci yönlerini ortaya çıkarıcı ve toplumsal entegrasyon sürecini hızlandırıcı bir etkiye sahiptir. Ayrıca ergoterapide kişilerin toplumsal katılımını etkileyen fiziksel, sosyal, çevresel ve yasal faktörler değerlendirilerek bunları ortadan kaldırmak, azaltmak veya düzenlemek için gerekli müdahaleler yapılmaktadır.

Ergoterapi, okullarda ve iş yerlerinde koruyucu, toplum temelli rehabilitasyon saha çalışmalarında kullanılıyor. Ergoterapi eğitim modeli, kişileri rehabilite eden ve mesleki beceriler kazandıran bir yöntemdir.

Bilgi için: www.hayditutelimi.org

Banu Güngenci—0530 163 03 96/ aysebanugungenci@gmail.com

Ayşegül Sekli – 0530 163 03 95 / aysegulsekli@hotmail.com

Hayatın ritmini  ‘ergoterapi’ ile öğrenecekler 2

Hayatın ritmini  ‘ergoterapi’ ile öğrenecekler 3