İş Sağlığı ve Güvenliği Günleri’nin 7’incisi Üsküdar Üniversitesi’nde yapıldı.

Abone ol

google news logo
Giriş07 Ocak 2016
Güncelleme10 Nisan 2023
0

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından her ay farklı bir üniversitede düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Günleri’nin 7’incisine Üsküdar Üniversitesi ev sahipliği yaptı.  Prof. Dr. Nevzat Tarhan, yaşanan iş kazalarının yönetmelik eksikliğinden değil, bilinç eksikliğinden kaynaklandığını ifade ederken Prof. Dr. Sevil Atasoy, can kayıplarının, kaybedilmiş organların ya da meslek hastalıkları sonucu ortaya çıkan mağduriyetlerin telafisinin mümkün olmadığını söyledi.  

İş Sağlığı ve Güvenliği Günleri’nin 7’incisi Üsküdar Üniversitesi’nde yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği Günleri’nin 7’incisi Üsküdar Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Nermin Tarhan Konferans Salonundaki Panele Türkiye’nin çeşitli büyükşehir belediyelerinde görevli İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanlarının yanı sıra çok sayıda İSG uzmanı ile bu alanda eğitim alan önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrenci katıldı. 

Toplumun yaşam kalitesini artırmak hedefleniyor

Panele katılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü Süleyman Bakan, konuşmasında temel amaçlarının insanı korumak olduğunu belirterek “İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG), risk oluşturacak her türlü önlemin alınması, kazaların önlenmesi ve çalışanların dolayısıyla toplumun yaşam kalitesini artırmayı hedeflemektedir” dedi. Bakan, ülkemizde bu alanda yapılan tüm çalışmalara, kanun ve yönetmeliklerin yeterli olmasına rağmen uygulamada problemlerin olduğunu kaydetti.

İş Sağlığı ve Güvenliği Günleri’nin 7’incisi Üsküdar Üniversitesi’nde yapıldı. 2İSG konusunda bilinç oluşturulmalı

Panelin açılış konuşmasını yapan Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, İSG’nin öneminin her geçen gün daha iyi anlaşıldığını belirterek İSG uzmanlarının bu anlamda bilinç oluşturmaları gerektiğini kaydetti. İşletmelerde zamanla işletme körlüğü oluştuğunu bunun iş güvenliğine de yansıdığının altını çizen Tarhan, öncelikle kurum ve şirket yöneticilerinin İSG konusunun önemini anlamaları ve farkındalık oluşturmaları gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Tarhan, yaşanan iş kazalarının yönetmelik eksikliğinden değil, bilinç eksikliğinden kaynaklandığının da altını çizdi.  

İş Sağlığı ve Güvenliği Günleri’nin 7’incisi Üsküdar Üniversitesi’nde yapıldı. 3Üsküdar Üniversitesi’nde İSG alanında bilgi üretiliyor

Panelde konuşan Üsküdar Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Esin Tümer, Üsküdar Üniversitesi’nin 3 yıllık bir geçmişe sahip meslek dalı olan İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) alanında akademik çalışmalar yürüttüğünü belirterek sektör için “yeni bilgiler üretmeye” çalıştıklarını, bu amaçla için ön lisans, lisans eğitimleri ve yüksek lisans çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Tümer, Mayıs 2016’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yapılacak kongreye 4 bildiri ve 2 posterle hazırlandıklarını da ifade etti. 

Can kayıpları, organ kaybının telafisi yok!

Panelde konuşan Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevil Atasoy da yerel yönetimlerin suçla mücadele konusunda önemli katkıları olduğuna inandığını belirterek “Evrensel kriterlere uyulduğunda huzurlu bir topluma erişmek mümkün. Hiç bir ceza mağduriyeti gidermez. Can kayıplarının, kaybedilmiş organların ya da meslek hastalıkları sonucu ortaya çıkan mağduriyetlerin telafisi yok. Sağlık ve güvenlikle ilgili sorunları daha oluşmadan önlemek zorundayız” dedi.  

Kurumlar arası iletişim önemli

Prof. Dr. Atasoy, öngörü odaklı polislikte kullanılan “tarama”, “analiz”, “değerlendirme” ve “yanıt” yönteminin İSG alanında da sorunu iyileştirme konusunda kullanabileceğini söyledi. Prof. Dr. Atasoy,  suçu önlemede kurumlar arası iletişimin de önemine dikkat çekerek elde edilen sonuçlardan ders çıkarılması ve paylaşılması gerektiğini söyledi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Günleri’nin 7’incisi Üsküdar Üniversitesi’nde yapıldı. 4İş Sağlığı ve Güvenliği Mühendisliği kurulmalı

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Rüştü Uçan da önemi her geçen gün anlaşılan İSG alanının kurumlara sağladığı faydalara dikkat çekti. Türkiye’de İSG’nin daha etkin bir meslek dalı olması için İş Sağlığı ve Güvenliği Mühendisliği bölümünün kurulması gerektiğini kaydetti.