Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü hakkında;

Abone ol

google news logo
Giriş24 Kasım 2021
Güncelleme15 Mart 2023
Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü hakkında;

Sayıları yeterli olmamakla birlikte bu alanda yapılan ulusal ve uluslararası bazı çalışmalar, şiddetin aslında evrensel bir sorun olduğunu gözler önüne sermektedir. Zira dünyada kadına uygulanan şiddet; din, dil, ırk ayırt etmeksizin çok yaygın olarak karşılaşılan bir problemdir.

Örneğin, ‘Kuzey Hindistan'da yaşayan kadınların %17'sinin fiziksel, %22'sinin cinsel şiddete maruz kaldıkları saptanmıştır.’

‘ Yine Doğu Londra'da kadınların %61'inin aile içi şiddet yaşadığı, %87'sinin cinsel saldırıya uğradıkları belirlenmiştir.’

‘ Nikaragua'daki kadınların ise %52'si yaşamlarının bir bölümünde şiddete maruz kalmaktadır.’.

Dünya çapında fiziksel şiddet gören kadınların tahmini oranının yaklaşık %25-50 olduğu rapor edilmiştir.

Dünya Sağlık Örgütü'nün 2013 yılında yayımladığı rapora göre ise, dünyadaki kadınların %35'i şiddete maruz kalmaktadır.

‘Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, dünyada her yıl 5.000 kadın "namus" adına işlenen cinayetlere kurban gitmektedir.’

Türkiye'de kadına uygulanan şiddet ve bu sorunla ilgili çözüm arayışları, bugüne kadar hem sivil hem de kamu kuruluşlarınca ele alınmıştır. 

Ulusal ve çok ciddi bir durum olan bu durumun düzeltilmesi için yapıcı, ciddi yaklaşımlar sergilenmiştir. 

Ancak bütün çabalara rağmen çeşitli sebeplerden ötürü bu konudaki toplumsal bilinç fazla gelişmemiş ve kadına şiddet konusunun içi, doğru bilenen pek çok klişe yanlışla doldurulmuştur. Ruh sağlığı uzmanları olarak bizler bu konuda kişilerin psikolojik dayanıklılık, psikoeğitim, ruhsal savunma, fiziksel savunma ve haklarını öğrenme/bilme konusunda desteklenmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Kadına şiddet çeşitleri nelerdir?

Hemen her insanın yaşamının bir döneminde şiddet görme olasılığı vardır ( eş, aile, kapkaç ya da hırsızlık vs ). 
Fakat en çok şiddet gören kadınların oranlarına baktığımız zaman elimizdeki veriler düşük sosyo-ekonomik ve eğitimde, daha az sosyal destek gören, yaşı görece genç, ekonomik olarak kocalarına bağımlı ya da kocasından daha fazla kazanan, kendi annesi babası tarafından dövülmüş kadınlar arasında şiddete uğrama oranının daha fazla olduğunu görüyoruz. Şiddet deyince akla sadece fiziksel şiddet gelmekte ve psikolojik şiddet gözardı edilmektedir. Fakat global dünyanın başlıca sorunlarından biri ‘Psikolojik Şiddet’tir.

Psikolojik şiddet çeşitlerini anlamak bu durumun içinde olup olmadığını anlamak için çok önemlidir:

Bağırmak, hakaret etmek, aşağılamak, başka kişilerle kıyaslamak, korkutmak, aşırı kıskanmak, ne giyineceğine, nereye gideceğine, kimlerle görüşeceğine karar vermek, tehdit etmek, diğer insanlarla ilişkilerini sınırlamak, gelişimine engel olmak, kültürel farklılıklarını reddetmek, bastırmaya çalışmak veya bu gerekçeyle kötü muamelede bulunmak gibi davranışlar yapılan psikolojik şiddet davranışlarıdır. Psikolojik şiddet de en az fiziksel şiddet kadar zedeleyici, ruh sağlığını ciddi düzeyde kötü etkileyecek bir şiddet çeşididir.

Şiddet gören kişide;

Evinde bile kendisini tehdit altında hissedebilir, bu durumu çevreyle paylaşmaya çekinebilir, sosyal yaşamdan uzaklaşır ve depresif bir duygu durumuna bürünür.

Bir süre sonra bu kişide öğrenilmiş çaresizlik ya da kazanılmış başarısızlık sendromu ortaya çıkmaya başlayabilir ve yardım arama ihtiyacına bile zorlanır.

O nedenle şiddete uğrayan her bireyin bu gibi durumlarda ne yapması gerektiğini, nereden destek alabileceğini biliyor olması oldukça önemlidir.

Kadın şiddet gördüğü zaman en yaygın olarak korku, anksiyete, kimi zaman suçluluk, değersizlik, huzursuzluk gibi duygular yaşayabilir. 

Şiddetin sonucu kimi zaman ölümle sonuçlanır kimi zamansa intihar eylemine bile sürükleyebilir. Şiddet gören kişilerde birçok psikiyatrik semptom hatta patolojik durumlar meydana gelebilir. (depresyon, travma sonrası stres bozukluğu, kendine zarar verme davranışı, anksiyete bozukluğu, alkol veya madde bağımlılığı )
Bu duruma gelmeden önce şiddet gören bireyler için koruyucu ve önleyici bilgilendirme ve destek hizmetleri çok önemlidir.

Psikiyatrik ve psikolojik tedavileri içinde destek almaları yaşamlarını tekrar kurabilmeleri açısından son derece önem taşır.

25 Kasım ‘Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü’ farkındalık oluşturması açısından oldukça önemli bir gündür.

Yaralarımızı birlik olarak, farkındalık ile ve eğitimlerle sarmak ve olmaması için adım atmak üzere bu çeşit farkındalık süreçlerinin üzerinde durmak psikolojik iyi oluşu destekleyecektir