Kararı bilinçaltı veriyor akıl sadece bahane üretiyor!

Abone ol

google news logo
Giriş08 Aralık 2016
Güncelleme10 Nisan 2023
0Kararı bilinçaltı veriyor akıl sadece bahane üretiyor!

Birey nasıl karar veriyor? Bireyin davranışlarında belirleyici olan ne? Toplum ve bilinçaltı karar mekanizmalarını nasıl etkiliyor? Hepsi ve daha fazlası “Toplumu Anlama ve Davranış Geliştirme Teknikleri” konferansında konuşuldu. İnsan beyninin karar vermek konusunda kişiyi yanılttığını söyleyen Prof. Dr. Sinan Canan, kişi kendi düşüncesiyle kararlar verdiğini zannetse de karar verme konusunda en güçlü faktörün bilinçaltı olduğunu, rasyonel aklın sadece bahaneler üretmekle yetindiğini söyledi.

Kamu kurum ve kuruluşlarından önemli isimlerin katılımıyla gerçekleştirilen “Toplumu Anlama ve Davranış Geliştirmek Teknikleri” konferansı Ankara Hilton Garden Inn Hotel’de yapıldı. Konferansta önemli başlıklar tartışmaya açıldı.
 “Sosyal Davranış” başlıklı bir konuşma yapan Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Meltem Narter, “Bireyin etkin davranış süreçlerinden biri olan sosyal davranış nedir?”, “Sosyal davranış sadece bireye has bir davranış mıdır? Toplum bunun neresinde yer alır?” ve “Sosyal davranışı etkileyen toplumsal unsurlar nelerdir? Nasıl yapılanırlar?” sorularına yanıt verdi.

Kararı bilinçaltı veriyor akıl sadece bahane üretiyor! 2Toplumla çatışsa da birey müttefik olmayı tercih ediyor!

Sosyal Psikoloji alanında çalışmalar yürüten Yrd. Doç. Dr. Meltem Narter, karar verme konusunda insanı en çok etkileyen faktörün toplum olduğunu vurgularken, karar değiştirme, kural ve fikirlere uyma, itaat etme konusunda da toplumun kişiyi yönlendirdiğinin altını çizdi. İnsanın doğası gereği dışlanmak istemediğini, bu nedenle söylemlerle yönlendirilebildiğini belirten Narter, bireyin toplumla çatışsa da onunla müttefik olmayı tercih edeceğini söyledi.
Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Canan ise “Davranışlar ve Beyin” başlıklı sunumunda “Bireysel ve sosyal davranışların sade kodları” na değinerek “Bireyin karar verme süreçleri beyinde nasıl işler ve bireye yapılan psikolojik ve sosyolojik etkiler nasıl davranışa dönüşür?” sorularını yanıtladı.

Duygusal bağ öğrenmeyi hızlandırıyor…

Uzun süredir beyin gelişimi ve davranışlar üzerindeki etkisi konusunda çalışmalar yürüten Canan, duygusal bağın öğrenme üzerindeki etkisine vurgu yaptı. Duygusal bağ kurulamadığında beynin öğrenemediğini belirten Canan, sosyalleşmenin, diğer insanlarla kurulan ilişkilerin ve ortam zenginliğinin insan beyninin gelişiminde en güçlü etkenlerden olduğunu kaydetti. Canan, bilmenin anlamak, yapabilmek ya da uygulamak için yeterli olmadığını, duygusal bağ ve travma ile sürecin çok daha hızlı olacağını ifade etti.Kararı bilinçaltı veriyor akıl sadece bahane üretiyor! 3

Rasyonel akın bahane üretiyor kararı bilinçaltı veriyor… 

İnsan beyninin karar vermek konusunda kişiyi yanılttığını söyleyen Prof. Dr. Sinan Canan; “Herkes dış etkenlerden sıyrılıp, kendi düşüncesiyle kararlar verdiğini zannediyor ancak karar verme konusunda en güçlü faktör bilinçaltıdır, rasyonel akıl sadece bahaneler üretir, bahaneleri geçerli sebepler olarak görüyoruz, bilinçaltı verilen kararın temelidir.” dedi.

Araştırma sonuçlarından elde edilen verileriyle konferansa katkıda bulunan Ipsos yetkilileri de; insan beyninin karar verirken çevresel etkiler altında olduğunu, fikirlerin sunuluş biçiminin; karar verme ve tercih etme konusunda etkili olduğunu belirtti.
Özlem Bora ve Semiha Feyzioğlu, ‘Kamu sektöründe araştırmanın rehber rolü başlığında Dünya’dan Örneklerle “Perils of Perception: Gerçekler ve Algılar” başlıklı sunum yaparken, Özlem Bulut Sönmezyalçın da ‘Bilinçdışı Tepkilerin Işığında Başarılı İletişim’ konusunda paylaşımlarda bulundu.