Nobel Ödülü almak isteyenler şimdiden kolları sıvasın

Abone ol

google news logo
Giriş17 Temmuz 2013
Güncelleme10 Nisan 2023

Üniversite adaylarının en merak ettiği ve geleceğin meslekleri arasında gösterilen biyomühendislik bölümü ise Türkiye’de gelecek vaad eden meslekler arasında gösteriliyor.

2023 yılında Dünya’nın en iyi ilk 500 üniversitesi arasına girmeyi hedefleyen Üsküdar Üniversitesi, biyomühendislik bölümü öğrencileri ile de Dünya’ya bilim ihraç etmeyi hedefliyor.

Üsküdar Üniversitesi, üniversite adaylarının en merak ettiği ve geleceğin meslekleri arasında gösterilen Biyomühendislik Bölümü Türkiye’de gelecek vaad eden meslekleri arasında gösteriyor.

Biyomühendislik Çalışma Alanları

Biyomühendislik Bölümü öğrencilerinin çalışma alanları oldukça geniş. Biyomühendislik eğitimi ile kazandırılan beceriler; gıda endüstrisi, enerji alanları (hidrojen, etanol, biyogaz), ilaç endüstrisi (antibiyotikler, vitaminler, hormonlar, aşılar ve tanı kitleri), biyokimyasal maddeler  (protein ve amino asitler, enzimler, organik asit ve çözücüler, pestisitler ve çeşitli polimerler), biyomedikal sistemler (protezler, yapay organlar, biyomateryaller), transgenik bitki ve hayvan türleri, madencilik, su arıtma, endüstriyel ve kentsel atıkların işlenmesi gibi hizmetlerin verildiği ve ürünlerin üretildiği sektörlerde uygulama alanı bulabilen biyomühendisler;  genetik analizler, biyolojik, sitolojik toksisite testleri, biyolojik üretim süreçleri, reaktörler ve uygun ayırma/saflaştırma ekipmanı seçimi ve tasarımı, biyolojik malzeme testleri, geliştirilmesi ve üretimi, tanı kitleri üretimi alanlarında kolayca istihdam edilebiliyorlar.

Biyomühendislerin başlıca çalışma alanları ise; Gıda, Tarım, Sağlık ve İlaç Sektörü, Çevre Sektörü,  Hastane ve Klinikler,  Hıfzısıhha Ve Türk Standartları Enstitüsü, Genetik Tanı Ve Tedavi Merkezleri, Aşı Üretim Tesisleri,  Askeri Kuruluşlar ve Enerji.  

Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Biyomühendislik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selahattin Gültekin Biyomühendislik mesleği tanımı hakkında bilgi vererek mesleği; 

“Biyomühendislik;  tıp, biyoloji, kimya, veteriner, gıda ve çevre bilimleri gibi canlı hayatıyla ilgili alanlarda karşılaşılan sorunları anlamak ve çözümler üretmek için, fen bilimleri ile mühendislik bilimlerinin prensiplerini birleştirerek canlı hayatının hizmetine sunan bir mühendislik disiplinidir. Bu bilim dalı; kütle ve ısı aktarımı, kinetik, biyokataliz, biyomekanik, ayırma ve saflaştırma teknikleri, biyoreaktör tasarımı, yüzey bilimi, akışkanlar mekaniği, termodinamik ve polimer kimyası gibi mühendisliğin temel ve uygulamalı birçok dalının yanı sıra; genetik, moleküler biyoloji, protein kimyası, metabolizma, hücre fizyolojisi ve biyokimyası, biyoelektrik, nörobiyoloji, immuoloji, farmakoloji gibi temel ve uygulamalı bilimlerdeki araştırma ve bilgi birikimleri arasında bir köprü oluşturarak, günümüz toplumunun farklı boyut ve sektörlerdeki sorunlarına özgün çözümler üretmeyi amaçlamaktadır.” şeklinde tanımlıyor.

Biyomühendislik ve Genetik Günleri

Üsküdar Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ve Biyomhendislik Bölümü öğrencileri ile I. Biyomühendislik ve Genetik Günleri’ni eğitim hayatındaki ilk yılında gerçekleştirdi. Bundan sonra her sene Mayıs’ın ilk Cuması gerçekleştirilecek Biyomühendislik ve Genetik Günleri’nde öğrenciler, geleceğin bilim insanı olmaya aday öğrenciler, mevcut projeler, yurt içi ve yurtdışında yürütülen çalışmalar, tanı ve tedavideki gelişmeler, yeni yazılımların psikiyatride kullanımı gibi konularda kendilerine bilgi ve deneyimlerini aktaracak bilim insanlarıyla bir araya gelecek.

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Üsküdar Üniversitenin teknolojik altyapısına dikkat çekerek geleceğin Biyomühendis ve Genetikçilerine: “Türkiye'de, Memory Center of America 'yı kurduğumuzda, beyin haritalamayı sistemli bir şekilde ilk biz uyguladık. Tedaviden önce beyin fonksiyonlarını görüntüleyerek gözlemleyerek sürece başlamayı tespit ediyorduk. Beyin görüntüleme teknikleri ile beyin fonksiyonlarını ölçüp, sabit veri tabanlarıyla karşılaştırdığımızda hastaların hangi fonksiyonlarında rahatsızlığı olduğunu tespit edebiliyoruz. İlaçları hastalara –özellikle psikiyatrik rahatsızlıklarda- somut veriler göstererek yazabiliyoruz. DNA izolasyonları gibi gelişmiş ülkelerin çalışmalar yürüttüğü konularda uygulamalara başladık. Her bir girişimimiz master tezi, doktora tezi olabilecek konular olarak karşımıza çıkıyor. Araştırmalarla ilgili hastane altyapımız, hasta potansiyelimiz, teknolojik donanımımız hatta korku panik gibi yüz ifadelerinin emarda ölçülmesiyle ilgili programımız var. Biyomühendisliğin geleceğin mesleği olduğunu 10 yıla kadar tüm dünya anlayacak. Nobel ödülü almak isteyenler şimdiden kolları sıvasın...” şeklinde konuştu.