Pandemi Sürecinde Zaman İyi Değerlendirilmeli

Abone ol

google news logo
Giriş15 Ocak 2021
Güncelleme10 Nisan 2023

Pandemi döneminde uzaktan eğitim yöntem ve kanalları çok gelişti. Öğrencilerin özellikle canlı yayınlanan derslere katılımının önemine işaret eden uzmanlar, pandemi döneminin özellikle zaman açısından önemli bir fırsat sunduğuna dikkat çekiyor. Uzmanlar, öğrencilerin bu dönemden kendilerini geliştirmek için yararlanmaları gerektiğini vurguluyor. Uzmanlar gelecekte kişiselleştirilmiş öğretim yönetim sistemlerinin önem kazanacağının altını çiziyor.

Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Türker Tekin Ergüzel, pandemi sürecinde uzaktan eğitimin üniversitelerindeki gelişimini ve başarısını değerlendirdi.

Öğretim materyallerinin revizesi gereklidir

Doç. Dr. Türker Tekin Ergüzel, “Uzaktan öğretim sistemlerinin ülkemizde ve dünyada bundan sonraki seyrine baktığımızda özellikle öğretim yönteminin değişmesiyle birlikte öğretim materyallerinin ve değerlendirme sisteminin de buna uygun şekilde revize edilmesinin zaruri hale gelmesidir. Aynı müfredata tâbi olmak kaydıyla öğrencinin öğrenme yöntemine, hızına ve becerisine uygun öğretme yöntemini uygulayacak, geri bildirim esaslı, adaptif ve akıllı öğretim yöntemleri geliştirilecektir. Zira bu hususta özellikle ÖYS yazılımı geliştiricilerinin de teknik altyapı ve bilgi birikimlerini bu yönde değerlendirdiklerini görüyoruz” dedi.

Kişiselleştirilmiş öğretim yönetim sistemleri öne çıkacak

Gelecekte kişiselleştirilmiş öğretim yönetim sistemlerinin önem kazanacağını belirten Doç. Dr. Türker Tekin Ergüzel, “Uzaktan öğretim sistemleri bir süre sonra her ne kadar interaktif olma iddiasında olsa da öğrencinin öğrenme motivasyonunu sağlayacak ve akademik gelişimlerine katkıda bulunacak yöntem kişiselleştirilmiş öğretim yönetim sistemleridir ve bu sistemler de veri yoğun alt yapıları ile yakın zamanda akıllı öğretim yönetim sistemleri olarak karşımıza çıkacaklardır” dedi.

Pandemi koşullarında iletişim kanalları zenginleşti

Öğrencilerin bu süreçte derslere katılımlarının önemli olduğunu belirten Doç. Dr. Türker Tekin Ergüzel, Üsküdar Üniversitesi olarak öğrencilerin derse katılımlarını sağlamak için tüm derslerin Öğretim Yönetim Sistemi (ÖYS-Perculus) üzerinden canlı yürütüldüğünü söyledi.

Sistem sayesinde öğrenci katılımı ve memnuniyetinin üst düzeyde olduğunu kaydeden Doç. Dr. Türker Tekin Ergüzel, şunları söyledi:

“Bu sayede gerek derslerin akıllı tahta üzerinden öğrencilere anlatılması, gerekse sanal sınıflarda eşzamanlı ve etkileşimli yürütülmesiyle öğrenci katılımı ve memnuniyeti üst düzeyde sağlanmıştır. Tabii burada yüz yüze öğretim ile uzaktan öğretimi karşılaştırmak yerine, mevcut pandemi koşullarında öğrencilerimizin almaları gereken akademik bilgiyi ve kazanacakları akademik kültürü, birikimi, sosyalleşmeyi sağlamak adına kullandığımız tüm iletişim kanallarının (ÜÜTV, STIX, Zoom, Perculus gibi) bu geçiş sürecini öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimiz için daha verimli ve yönetilebilir kıldığını belirtmeliyiz.”

Uzaktan eğitime adapte olduk

Uzaktan eğitime öğrencilerin adaptasyonunun beklentilerin üzerinde sağlandığını söyleyen Doç. Dr. Türker Tekin Ergüzel, öğrencilerin sınav performansları ve yarıyıl sonunda yapılan öğrenci memnuniyet anketlerinde bunu görebildiklerini ifade ederek “Tabii burada öğrencilerimizin haklı olarak eksikliğini hissettikleri en önemli husus öğretim görevlileri ile etkileşim ve arkadaşları ile sosyalleşme süreçlerindeki görece azalmadır. Bunu da zamanla salgındaki seyir normalleştikçe aşacağımızı düşünüyorum. Ancak öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin uzaktan öğretim süreçlerindeki uygulama ve fiziksel sistemlerin kullanımına dair teknik adaptasyon becerilerinin oldukça tatmin edici olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.

Ders anlatımında görsel önem kazandı

Doç. Dr. Türker Tekin Ergüzel, önceki yarıyıllarla karşılaştırıldığında öğretim sürecinin içerisinde fiziksel mevcudiyet, derse katılım, göz teması azaldığı için öğrencileri derse çekebilmek için kullanılan yöntemlerin farklılaştığını kaydetti. Ergüzel, “Ders materyallerinde öğrencilerimizin dikkatini çekecek görsel uyaranları artırmayı ve canlı ders esnasında daha fazla etkileşim kurarak içeriği paylaşmayı değişen içerik sunma yöntemlerimiz olarak sayabilirim” dedi.

İletişim kanalları arttı

Genel olarak bakıldığında, uzaktan öğretim sürecinde derslerin verimli, öğrencilerin akademik performanslarının yüksek olduğunu söylenebileceğini ifade eden Doç. Dr. Türker Tekin Ergüzel, bu tespitlerin sadece kendilerine ait değil, öğrencilerin de geri bildirimlerinde altını çizdikleri hususlar olduğunu vurguladı. Doç. Dr. Türker Tekin Ergüzel, şunları söyledi:

“Bununla birlikte iyileştirilebilir bazı alanlar da dikkatimizi çekmektedir. Zaman zaman öğrencilerimizin, hizmet aldığımız uygulama geliştiricilerin sunucularının, yoğun talep ve trafik esnasında teknik aksaklıklara sebep olduğu görülmüştür. Özellikle sınav dönemlerinde bunu aşmak adına öğrencilerimize telafi sınavları uygulanarak bu sorun da aşılmıştır. Sistemin sağlıklı kurgulanması ve uzaktan öğretime ilişkin ayrı bir hiyerarşik yapı kurulması ve tüm bilgilendirmelerin öğrencilerimize zamanında ve farklı pek çok kanaldan yapılması süreci daha yönetilebilir kılmış ve öğrencilerimizin de süreçte yapıcı, etkin rol almasını sağlamıştır.”

 Uzaktan eğitimde başarı için tavsiyeler

Üsküdar Üniversitesi’nde derslerin tamamının canlı yürütüldüğünü aktaran Doç. Dr. Türker Tekin Ergüzel, derslere katılımın gerek dersin öğretim elemanı ile iletişimin sağlanması gerekse de anlaşılmayan hususların cevaplanması adına oldukça değerli olduğunun altını çizdi. Doç. Dr. Türker Tekin Ergüzel, öğrencilere ve ailelerine ayrıca şu tavsiyelerde bulundu:

  • Derslere canlı katılım mutlak surette önemli.  Her ne kadar dersler daha sonra asenkron olarak izlenebiliyor olsa da etkileşim fırsatı ancak canlı derslerde mümkün oluyor.
  • Öğrencilerimizin Coursera, EdX gibi pek çok uluslararası içerik sağlayıcının ders materyallerine ulaşması ve izlemesi mümkündür. Öğrencilerimiz alternatif kaynaklardan ulaşabilecekleri bu içerikler ile akademik gelişimlerine ayrıca katkı sağlayabilir, kendilerini daha fazla geliştirebilirler.
  • Pandemi sürecini tamamlanması gereken bir kayıp zaman dilimi olarak görmek değil bilakis akademik, kültürel gelişimlerine olanak sağlayan bir zaman dilimi olarak görmelerinde fayda var. Bundan sonraki yaşamlarında bu kendilerine bu kadar geniş zaman ayırabilecekleri bir fırsat daha bulamayabilirler.