Prof. Dr. İbrahim Özdemir G20’de ‘Mülteci Krizine’ İslam’ın bakışını anlattı.

Abone ol

google news logo
Giriş03 Temmuz 2017
Güncelleme10 Nisan 2023
0Prof. Dr. İbrahim Özdemir G20’de ‘Mülteci Krizine’ İslam’ın bakışını anlattı.

Dünyanın en büyük ekonomilerine sahip 19 ülke ile Avrupa Birliği'nin oluşturduğu G20'nin 12. Olağan Zirvesi 7-8 Temmuz 2017 tarihlerinde Almanya'nın Hamburg şehrinde düzenlenecek. Organizasyon kapsamında zirveye fayda sağlayacak çeşitli öncü toplantılar da düzenleniyor. Bunlardan biri olan Religion, Sustainable Development and Refugee Crisis (Din, Sürdürülebilir Kalkınma ve Mülteci Krizi) konulu G20 Interfaith Zirvesi dünyada kendi alanlarında otorite olan uzmanları ağırladı. Zirveye konuşmacı olarak davet edilen Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Özdemir G20 Dinlerarası Diyalog Zirvesi'nde Türkiye'yi temsil etti.

15-17 Haziran tarihlerinden gerçekleşen zirvede dünya gündeminin üst sıralarda yer alan; sürdürülebilir kalkınma, mülteci krizi, dini motifli terör, şiddet gibi konulara dinlerin yapabileceği katkılar ele alındı. Potsdam Üniversitesi'nde yapılacak G20 Interfaith Zirvesi'nde tartışılan konular ve ulaşılan sonuçlar 7-8 Temmuz 2017 tarihlerinde Hamburg’da yapılacak asıl zirveye rapor olarak sunulacak.

Özdemir, zirvede “Sürdürülebilir Kalkınma ve Mülteci Krizi” konusunda İslam dininin bakış açısını sundu

Zirvede dikkat çekici bir sunum yapan Prof. Dr. İbrahim Özdemir, “din ve çevre gruplarının birbiriyle yakınlaşmasını tarihi bir fırsat” olarak değerlendirdi.

Özdemir; "Dinlerin başta Prof. Dr. İbrahim Özdemir G20’de ‘Mülteci Krizine’ İslam’ın bakışını anlattı. 2çevre ve sürdürülebilir kalkınma ve mülteci krizi konusunda yapacakları somut katkıların, dini motifli terör ve radikalimizin etkisini azaltmada önemli bir işlev görebilir. Eğer bu yakınlık somut sonuçlar doğurabilirse Batı’da ve Batı'yı rol model olarak alan bazı ülkelerde yüzyıllardır var olan din ve bilim (buna ekonomi ve diğer sosyal bilimler de dahildir) arasındaki uçurum da ortadan kalkabilir. Böylece, Avrupa’da Aydınlanma çağından bu yana birbirinden kopmuş olan din-bilim ilişkisi geçmişin tecrübeleri üzerinde yeni bir temele oturtulabilir. Uygarlığımızın ve insanlığın bugün karşı karşıya bulunduğu sorunlar, hangi din, kültür ve ideolojiden olursak olalım, topluca yüreğimizi ve aklımızı yeniden bir araya getirme zorunluluğumuzu gerektiriyor. Mevlana’nın dediği gibi, “bugün yeni şeyler söylemek” zorundayız. Bundan hareketle bugün dini kurumlar ve liderler sürdürülebilir bir dünya oluşturma çabalarına en az beş önemli katkıda bulunabilir: kozmolojiyi (dünya görüşü) biçimlendirme kapasitesi, ahlaki otorite, geniş bir cemaat tabanı, önemli maddi kaynaklar ve topluluk oluşturma kapasitesi." dedi.

Bu konuda en önemli bilim adamlarından biri olarak kabul edilen Prof. Dr. İbrahim Özdemir, daha önce BM çevre kuruluşu olan UNEP’te “Dinler, Kültürler ve Sürdürülebilir Kalkınma” projesinde danışman olarak görev yapmıştı.

Bu yılkı zirvenin programında Türkiye’den İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk ve İbn Haldun Üniversitesinden Yrd. Doç. Nagihan Haliloğlu de konuşmacı olarak yer aldı.