Prof.Dr. Tayfun Uzbay, TEB Eczacılık Akademisi Başkanı oldu

Abone ol

google news logo
Giriş09 Şubat 2016
Güncelleme10 Nisan 2023

Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi ve Nöropsikofarmakoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Tayfun Uzbay, Türk Eczacıları Birliği (TEB) Eczacılık Akademisi Başkanlığı’na getirildi.

Prof.Dr. Tayfun Uzbay, TEB Eczacılık Akademisi Başkanı olduTürk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi Başkanı Prof. Dr. Tayfun Uzbay,  yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Başkanlık dönemim süresince hedefim, diğer değerli üyelerin ve Türk Eczacıları Birliği’nin de katkıları ile “bilimin evrensel değerleri ışığında ve etik ilkeler çerçevesinde insan ve toplum sağlığını ilgilendiren eczacılık ve  ilaç ile ilişkili tüm konularda çağdaş eğitim ve araştırma faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak, toplum sağlığının ilaçla kesiştiği her noktada toplum sağlığını korumaya yönelik etkili politikalar geliştirmek, Türkiye’de ilaç ve eczacılık alanında yeni ufuklar açmak ve özellikle ilaç araştırma-geliştirme faaliyetleri konusunda bunları uygulamaya sokabilmektir.”

 

Eczacılık Akademisi, Türkiye’de eczacılık alanında bilimsel gelişmeye ve eczacılık camiasının eğitimine akademik kuruluşlarla ortaklaşa katkı ve önerilerde bulunmak amacıyla 20 Haziran 2002 tarihinde kuruldu.

 

Eczacılık Akademisi'nin başlıca faaliyet alanları:

Eczacıların meslek içi eğitimlerini sağlamak amacıyla kurs ve eğitim programları düzenlemek,

Meslek içi sürekli eğitim programları için yöntemler geliştirmek ve materyal sağlamak,

İhtiyaç duyulan alanlarda mezuniyet sonrası eğitim ve kurslar düzenlemek, sertifika vermek,

Eczane teknisyenlerinin eğitimleri amacıyla kurslar düzenlemek ve uygulamak,

Eczacılık lisans eğitimi için eğitim kurumlarına önerilerde bulunmak,

Bilimsel toplantı, konferans ve sempozyumlar düzenlemek,

Eczacılık alanında çalışmalar yapan bilim adamlarının çalışmalarını ödül ve maddi destek gibi yollarla özendirmek,

“Bilim, Hizmet ve Teşvik” ödülleri adı altında ödül programları düzenlemek,

Eczacılık eğitim ve uygulamalarına yönelik eğitsel ve bilimsel yayınlar yapmak..