Psikolog olmak isteyen gençlere verdikleri kararda başarılar dilerken…

Abone ol

google news logo
Giriş16 Temmuz 2013
Güncelleme10 Nisan 2023

Davranış bilimleri ve sağlık alanında Türkiye’nin ilk ve tek tematik üniversitesi olan Üsküdar Üniversitesi 2013-2014 eğitim öğretim yılında YÖK’ün koyduğu tüm kural ve esaslara bağlı kalarak, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki her üniversite gibi YÖK’ten aldığı onaylarla mevcut program sayısını 17’den 32’ye çıkarmış, 4 Fakülte ve 1 Sağlık Meslek Yüksekokulu’ndaki bölümlerine toplam 2155 öğrenci kabul etmeye yetkilidir.

Üsküdar Üniversitesi Türkiye’de benzeri olmayan bir üniversite modeli. Geleceğin psikoloji bilimi yaklaşımıyla beyin fonksiyonlarını ölçebilen, teknoloji kullanan davranış ve sağlık bilimcilerini yetiştiriyor. Türkiye’nin ilk özel dal hastanesi olarak 1999 yılında kurulan NPİSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi, bugün Üsküdar Üniversitesi bünyesine dahil olarak öğrencilerine 15 yıllık geçmişe sahip bir grup içinde eğitim görme fırsatı yaratıyor. Bu özelliğimiz bizi, özellikle psikoloji bölümünü tercih etmek isteyen adayların gözünde benzersiz bir alanda konumlandırıyor. 

Üniversitemiz öğrencilerine ve topluma katkıda bulunacak bir çok proje içinde yer alarak çözüm ve sonuç odaklı projeleri desteklemektedir. Eğitim programlarımızı sivil toplum kuruluşları ve ilgili bakanlıklarla yaptığımız protokollerle de toplumumuza yansıtıyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlıklarıyla davranış bilimlerimdeki gücümüzü ortaya koyduğumuz protokoller imzalıyoruz. Bu projeler bizim için çok kıymetli. Çünkü varlığımızı ve gücümüzü bu projelerle ortaya koyuyoruz. Sadece konuşmuyor, projelere ve işimize odaklanıyoruz. Toplumumuz için çok önemli sosyal projeleri hayata geçiriyoruz. İsteyen bütün öğrencilerimizi bu projelere katılarak saha çalışmaları gerçekleştirmeleri için teşvik ediyoruz.

Vizyonumuz kaliteli eğitim ile dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında yer almak.  Dünyaya bilim ihraç eden üniversite olmayı hedefliyoruz. Davranış Sağlığı alanındaki özgün, araştırmacı ve sonuç odaklı duruşumuz bizi bugüne taşıdı. Bundan sonra da üniversitemiz, öğrencilerimiz ve eğitim anlayışımızla daha da ilerleyeceğimize inanıyoruz.

PSİKOLOJİ EĞİTİMİ KALİTESİNDE PSİKOLOJİ VE PSİKİYATRİ DİSİPLİNLERİNİN  İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ

Değerli öğrenciler Davranış Bilimleri ve Sağlığı alanında tematik bir Üniversite olarak  bu konuda da sizleri bilgilendirmek isteriz.

1-PSİKOLOJİ NEDİR? Temel bilimdir ve normal Ruh sağlığı ile ilgilenir. Normal ruh sağlığı ile ilgilenirken PSİKİYATRİ’nin bilimsel  desteği önemlidir. Psikoloji’ninin  textbook niteliğindeki ana kitapları incelenirse hep beyin bilgisinden söz edilir. Örgütsel Psikoloji de bile beyin ve davranış ilişkisi önemlidir. Bu sebeple normalden sapmalarla yani hastalıklarla ilgilenirken  işbirliği ile hareket etmek gerekmektedir.

2-PSİKİYATRİ  NEDİR? Tıp bilimidir.  Tebabet ve Uzmanlık Tüzüğünde Türkçe karşılığı “Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlığı” olarak geçer. Mesleğini icra ederken Psikoloji temel biliminin desteğine ihtiyacı vardır.

 3-AKADEMİK EĞİTİM NASIL OLUR? Psikoloji bölümünde okuyan öğrencilerin  temel akademik bilgileri öğrenmeden hastalıkları öğrenmeleri uygun değildir. Bu sebeple ilk iki yıl normal ruh sağlığı eğitimi alırlar. Klinik, Uygulama ve Pratik  gibi stajlar 3.  ve 4. Sınıflarda faydalıdır.

4- KLİNİK PSİKOLOJİ NEDİR? Psikolojinin en popular alanı bireysel veya grup danışmanlık hizmeti veren Klinik Psikolojidir. Bir  doktorun teorik bilgileri öğrenip hasta muayene etmeden Tıp Fakültesiden mezun olması nasıl yanlış ise asgari  danışan değerlendirmesi yapmadan  Psikolog ünvanı alınması da yanlıştır.

5- DİĞER TEMEL ALANLAR HANGİLERİDİR? Psikolojinin Klinik dışındaki diger temel alanları  Sosyal, Uygulamalı, Bilişsel, Deneysel, Gelişimsel, Örgütsel Psikolojidir. Bu alanlarda ilerlemek isteyen öğrencilerin de kendi konuları ile ilgili pratikten geçmeleri gerekmektedir.

6- PSİKİYATRİSTLERİN EĞİTİMDEKİ ROLÜ NEDİR?  Psikoloji eğitiminde temel bilgileri Psikoloji kökenli öğretim üyeleri verir. Psikolojinin alt dallarındaki ileri eğitimleri, o dalda uzmanlaşmış doktoralı hocalar tarafından verilir. Klinik Psikoloji eğitimi için Psikiyatri uzmanları yetkindir.

7- SERBEST PSİKOLOG NASIL ÇALIŞIR? Yasal dayanak olarak bir Psikoloğun serbest danışmanlık merkezi açabilmesi için en az Klinik Psikoloji Yüksek Lisansına sahip olması ve bir Psikiyatri Uzmanı ile yasal anlaşma yapması gerekmektedir.

Psikolog adaylarına sağlıklı, başarılı ve mutlu gelecek dileklerimle.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan
T.C. Üsküdar Üniversitesi Rektörü