Şizofreni ve Madde Bağımlılığı Çözülecek

Abone ol

google news logo
Giriş13 Kasım 2013
Güncelleme10 Nisan 2023
0

sizofreni teshis tedavi eriskin psikiyatri bagimlilik tedavileri  Şizofreni ve Madde bağımlılığı çözülecekÜsküdar Üniversitesi Nöropsikofarmakoloji Merkezi Müdürü Prof. Dr. Tayfun Uzbay: "Şizofreni ve Madde Bağımlılığı'nın kesin tedavisi için çalışıyoruz."

Beyin işlevleri ile ilgili bilgilerin henüz sınırlı olduğu günümüzde beyine bağlı hastalıkların ve psikolojik problemlerin çözümünde ilaçla kökten bir tedavi şimdilik mümkün değil. Ancak bu hiç mümkün olmayacağı anlamı taşımıyor. Üsküdar Üniversitesi kurduğu Nöropsikofarmakoloji  Merkezi ile beyinsel önemli hastalıkların kesin tedavisi için mücadele ediyor.

İçinde bulunduğumuz yüz yılı uzmanlar, beyin araştırmalarına yönelik bilimsel çalışmaların ön plana çıkacağı ve beyin hastalıklarına yönelik önemli çözümlerin sunulacağı bir dönem olarak ifade ediyor. Öyle ki ABD 21’inci yüz yılı beyin yüz yılı olarak ilan etti. Bu anlamda Türkiye’de önemli çalışmalar yapıyor. Üsküdar Üniversitesi gelecekte önemli beyin hastalıklarının tanı ve tedavisine yönelik yeni yöntem ve ilaçları kullanıma sunma amacıyla Türkiye’de ilk olan Nöropsikofarmakoloji Merkezi’ni kurdu. Dünya ile rekabet edebilecek yeterli bilimsel birikim ve donanıma sahip üniversite öncelikli olarak şizofreni ve madde bağımlılığına odaklanacak.

sizofreni teshis tedavi eriskin psikiyatri bagimlilik tedavileri  Şizofreni ve Madde bağımlılığı çözülecekBilgi ve iletişim çağı olarak kabul edilen günümüzde beyin işlevleri ile ilgili bilgilerin hala sınırlı olduğuna dikkat çeken Üsküdar Üniversitesi Nöropsikofarmakoloji Merkezi Müdürü Prof. Dr. Tayfun Uzbay,  alzheimer, şizofreni, parkinson, otizm, depresyon ve madde bağımlılığı gibi beyin işlevleri ile doğrudan ilişkili önemli hastalıkların ve psikososyal problemlerin tedavisinde henüz ilaçlarla kökten bir çözümün söz konusu olmadığını söyledi.

Son yıllarda, bilim ve teknolojideki gelişmişlik düzeyi tartışılmayacak önemli ülkelerin beyin ilişkili hastalıkların tedavisine yönelik bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmalarına ciddi kaynaklar ayırdığını ifade eden Uzbay, içinde bulunduğumuz yüzyılın bilim insanlarınca beyin araştırmalarına yönelik bilimsel çalışmaların ön plana çıkacağı ve beyin hastalıklarına yönelik önemli çözümlerin sunulacağı bir dönem olarak tanımlandığını kaydetti.

Hastalık nedenlerinin bulunabilmesi ve tedaviye yönelik yeni ilaçların geliştirilebilmesinde bilimsel araştırmaların son dönemlerde önem kazandığını hatırlatan Uzbay, bilimin evrensel standartlarına uygun nitelikte araştırmaların yapılabilmesi için uygun laboratuvarlara, laboratuvarların içinde yeterli donanıma ve iyi yetişmiş bilim insanlarına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Beyin araştırmalarına odaklı tematik bir üniversite olan Üsküdar Üniversitesi’nin nitelikli bilimsel araştırma ve projelerin multidisipliner bir yaklaşım ile üretilebileceği ve sağlıklı bir biçimde yürütülebileceği tüm olanaklara sahip olduğunu sözlerine ekleyen Prof. Dr. Tayfun Uzbay, nöropsikofarmakoloji araştırmaları için yeni bir merkez kurduklarını dile getirdi. Uzbay merkez, çalışmalar ve ileriye dönük hedefleri için şunları söyledi.

“Nöropsikofarmakoloji nörobilimin santral sinir sistemi ile ilişkili hastalıkların tedavisi için yeni ve daha etkin ilaçların geliştirilmesine yönelik tüm araştırma faaliyetlerini kapsayan önemli ve dinamik bir alanıdır. Psikiyatri, farmakoloji, nöroloji ve psikoloji başta olmak üzere biyokimya, moleküler biyoloji, genetik ve biyofizik gibi birçok başka bağımsız disiplinle işbirliği yapar. Bilimsel alanda gelişmiş birçok ülkede nöropsikofarmakoloji araştırmaları yapılır. Bu nedenlerle beyine odaklı tematik bir üniversite olan Üsküdar Üniversitesi’nde Nöropsikofarmakoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (NPFAUM) kurulmuştur. NPFAUM ülkemizde bu tarz bilimsel araştırmalar yapmaya odaklı olarak kurulmuş ilk merkezdir. Dünya’da da bu işleve sahip sayılı merkezlerden biridir.

Nobel’e aday çalışmalar, nitelikli, model akademisyenler hedefleniyor…

Uzbay, araştırma ve eğitimde Nobel ödülüne aday çalışmalar hedeflediklerini kaydetti.

“Ülkemizde bilimsel araştırmalar ile yeni buluşlar yapmayı, mevcutları sorgulayarak yeni veya alternatif teoriler üretmeyi hedefleyen bir düşüncenin yerleşmesini sağlamayı hedefliyor, gelecekte Nobel ödülü seviyesinde bir ödüle aday olabilmek için gereken tüm bilimsel şartların ve alt yapının oluşmasını amaçlıyoruz.

Öğrencilere bilimsel düşünceyi aşılamak, öğrencilerin bilimsel araştırmalara katılımını özendirmek ve bilimi sevdirmek, yetenekli olanları bilimsel çalışmalar yapmak üzere ülkeye kazandırmak da hedeflerimiz arasında. Örnek bilim insanı kimliğine sahip ve bilimi bir yaşam tarzı olarak benimseyen nitelikli akademisyenler yetiştirmek de amaçlarımızdan.”

Önemli beyin hastalıkların tanı ve tedavisine yönelik nitelikli bilimsel bilgi üretmek ve elde edilen bilimsel bilgiyi teknolojiye dönüştürmenin temel hedefi olduğunu sözlerine ekleyen Prof. Dr. Tayfun Uzbay, nitelikli araştırma projelerinin üretilmesi, sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, patentle tescillenen yeni buluşlara ve yeni ilaç ya da tanı yöntemi üzerinden de teknolojiye dönüştürülmesi için çalıştıklarını kaydetti. Uzbay Üniversite olarak amaçlarını şu şekilde sıraladı.

- Nöropsikofarmakoloji alanında etik ilkeler doğrultusunda nitelikli bilimsel araştırmalar yapma ve bilimsel platformda en üst seviyede dünya ile rekabet etme becerisi kazanmış bilim insanları yetiştirmek.

- Üsküdar Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerde bilimsel araştırma tutkusu ve motivasyonu yaratacak yaklaşımlar ile istekli ve yetenekli öğrencilerin laboratuvarlarda çalışması veya süren projelere katılımları ile geleceğin nitelikli bilim insanlarının yetişmesinin yolunu açacak bir alt yapının oluşturulması.

- Yurt içinde ve dışında başka üniversite ve bilimsel araştırma merkezleri ile ilişki kurarak bilgi ve fikir alışverişinde bulunmak, multidisipliner bir yaklaşım ile beyin araştırmalarına yönelik ortak projeler geliştirmek ve yürütmek.

- Alzheimer, şizofreni, otizm, depresyon, Parkinson ve madde bağımlılığı gibi önemli beyin hastalıklarının ilaçla tedavisi ve bu hastalıklardaki yeni gelişmeler konusunda halkı bilgilendirmeye ve eğitmeye yönelik konferans, seminer, broşür ve medya aracılı bilgilendirme gibi faaliyetler yapmak.”

Nöropsikofarmakoloji yaşadığımız yüzyılın en önemli bilim disiplinlerinden biridir diyen Uzbay hem Türkiye’ye hem de tüm dünyaya açık olarak, etik ilkeler doğrultusunda pozitif bilimsel rekabet içinde çalışmalarımızı geliştirerek sürdürmeye devam edeceklerini söyledi. Gelecekte önemli beyin hastalıklarının tanı ve tedavisine yönelik yeni yöntem ve ilaçları kullanıma sunmayı arzu ettiklerini de vurgulayan Prof. Dr. Uzbay, öncelikli hedeflerimiz şizofreni ve madde bağımlılığı olduğunu, bu konularda dünya ile rekabet edebilecek yeterli bilimsel birikim ve donanıma da sahip olduklarını dile getirdi.