Davranış şekilleri ve alışkanlıklar teknolojiyle değişiyor!

Abone ol

google news logo
Giriş02 Kasım 2016
Güncelleme10 Nisan 2023
Davranış şekilleri ve alışkanlıklar teknolojiyle değişiyor!Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Barış Bulunmaz’ın “Gelişen Teknolojiyle Birlikte Değişen Pazarlama Yöntemleri ve Dijital Pazarlama” başlıklı makalesi TRT Akademi Dergisi’nde yayınlandı.Davranış şekilleri ve alışkanlıklar teknolojiyle değişiyor! 2

Doç. Dr. Barış Bulunmaz, TRT Akademi Dergisi’nin “Dijital Medya” temalı ikinci sayısında yayınlanan makalesinde gelişen teknolojiyle birlikte değişen pazarlama yöntemleri ve dijital pazarlama yöntemleri ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Teknolojinin değişim hızı ve yenilenme sürecinin her geçen gün çok daha hızlı bir şekilde ilerlediğini belirten Doç. Dr. Bulunmaz, bu doğrultuda sosyal yaşamdan kurumsal işleyişe kadar pek çok alanda önemli değişikliklerin yaşandığına dikkat çekti.
İnsanların davranış şekilleri ve alışkanlıkları teknolojinin yarattığı yeni düzene bağlı olarak farklı bir eksene doğru kaydığını, ticari kurumların da müşterileri ile olan ilişkileri ve iletişimlerinin değiştiğini ifade eden Doç. Dr Bulunmaz, makalesinde şu görüşlere yer verdi:“Bu değişim farklı stratejileri ve pazarlama yöntemlerini de beraberinde getirmiştir. Geleneksel pazarlama yöntemlerinden farklı olarak müşteri ile iletişimin önem kazandığı pazarlama iletişimi unsurları ön plana çıkarken, zaman içerisinde teknoloji ile birlikte pazarlama iletişiminin tüm unsurlarının entegre bir şekilde kullanılmasını gerektiren bütünleşik pazarlama iletişimi kavramı ortaya çıkmıştır. Verileri toplamanın, ölçmenin ve değerlendirmenin teknolojinin yarattığı imkanlara bağlı olarak daha net sonuçlara götürdüğü de yadsınamaz bir gerçektir. Teknolojinin, internetin ve yeni iletişim teknolojilerinin yarattığı bu yeni pazarlama dünyası, kurumların hedef kitlelerine ulaşmalarında dijital pazarlama olarak adlandırılan yeni bir yöntemi de kullanmalarına olanak sağlamıştır.”
Doç. Dr Bulunmaz, makalesinde öncelikli olarak pazarlama, pazarlama iletişimi ve bütünleşik pazarlama iletişimi kavramlarına yönelik olarak teorik bir çerçeve çizerek dijital pazarlamaya ilişkin bilgiler verdi.

Doç. Dr Bulunmaz, makalesinde Türkiye’deki dört büyük teknoloji perakende mağazasının dijital pazarlama alanında yaptığı çalışmaları ve sosyal medya pazarlaması özelinde inceleyerek değerlendirmelerde ve analizlerde bulundu.