Türk Halkı Ülkesini Tıbbi Mücadelede Başarılı Buluyor

Abone ol

google news logo
Giriş16 Mayıs 2020
Güncelleme10 Nisan 2023
0 Koronafobi Haritası

Yakın zamanda Sosyal Medya Kullanım Araştırması ve Yalnızlık Araştırması ile büyük yankı uyandıran Üsküdar Üniversitesi, yeni ve çok kapsamlı bir araştırmaya daha imza attı. Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs’ün Türk halkı üzerindeki psikolojik etkileri, 81 ilde 6 bin 318 kişinin online olarak katılımı ile gerçekleşti. Korkuları, kaygıları, toplum algılarını ve olgunlaşma seviyesini ölçen araştırmada çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Elde edilen verilere göre yüzde 82’lik oran ile sağlık çalışanlarına yönelik algı olumlu yönde gelişti. 

Toplumun sağlık çalışanlarına olan algısının yüksek oranda olumlu yönde olduğunu gösterse de sağlık çalışanları halen koronavirüsten çok kendilerine ve meslektaşlarına şiddet uygulanmasından korkuyor. Oranların da gösterdiği üzere en yüksek olumlu algı sağlık çalışanlarına yönelik gerçekleşti. Halkımızın Covid – 19 sürecinde sağlık çalışanlarına yönelik düşünceleri yüzde 82 oranında olumlu yönde gelişti.

Türkiye’nin en geniş katılımlı araştırması Koronafobi Haritası, koronavirüsün toplum psikolojisine etkilerini çarpıcı verilerle gözler önüne serdi. Üsküdar Üniversitesi Epidemiyolojik Araştırmalar Çalışma Grubu tarafından gerçekleştirilen çalışmada Covid-19 salgınının kişilerde oluşturduğu kaygı, korku, süreç yönetimi ile ilgili algı ve olgunlaşma olmak üzere dört boyutta değerlendirme yapılması hedeflendi.

Kamu otoritelerinin çalışmaları tatmin edici bulundu

Ankete katılan 6 bin 318 kişinin pandemi sürecine ilişkin algıları ölçüldü. Katılımcıların yüzde 46’sı süreçle ilgili kamu otoritelerinin çalışmalarını yeterli ve tatmin edici buluyor. Yüzde 23’ü aşkın katılımcı ise bu konuda çekimser davrandı. Genel toplum algısı verileri arasında en az oranla ortaya çıkan veri kamu otoriteleri çalışmalarına yönelik oldu.

Türkiye koronavirüsle mücadelede başarılı

Sürecin başından bugüne Türk tıp dünyasının koronavirüsle mücadelesi tüm dünyanın takdirini topladı. Ankette yer alan ‘Tıbbi – Bilimsel Süreç Algısı’ na ilişkin yüzde 58’lik oran da Türk halkının Covid – 19 ile tıbbi mücadele konusunda ülkesini dünyadaki gelişmiş ülkelere göre daha başarılı gördüğünü ifade ediyor. Bu konuda çekimser davranan katılımcıların oranı ise yüzde 23’ün üzerinde gerçekleşti.

Sağlık çalışanlarına daha çok değer veriliyor

Oranların da gösterdiği üzere en yüksek olumlu algı sağlık çalışanlarına yönelik gerçekleşti. Halkımızın Covid – 19 sürecinde sağlık çalışanlarına yönelik düşünceleri yüzde 82 oranında olumlu yönde gelişti. Bu alanda da yüzde 10’un üzerinde çekimser görüş ortaya çıktı. Ancak araştırmalar her ne kadar toplumun sağlık çalışanlarına olan algısının yüksek oranda olumlu yönde olduğunu gösterse de sağlık çalışanları halen koronavirüsten çok kendilerine ve meslektaşlarına şiddet uygulanmasından korkuyor.