Türkiye’nin ilk İnsan Odaklı iletişim Merkezi kuruldu…

Abone ol

google news logo
Giriş13 Ocak 2015
Güncelleme10 Nisan 2023
0

Türkiye’nin ilk İnsan Odaklı iletişim Merkezi kuruldu…Toplumsal sorumluluk niteliğinde ve kamusal yarara dönük pek çok projeye imza atan Üsküdar Üniversitesi, bünyesinde açtığı İnsan Odaklı İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile iletişim alanında da toplumu aydınlatıcı ve yol gösterici olmayı hedefliyor. Merkez bünyesinde yazılı, işitsel, görsel ve dijital medyanın kullanımı konusunda daha duyarlı ve bilinçli bir toplumun oluşmasına katkı verecek sosyal sorumluluk projeleri geliştirerek uygulamaya konulacak.

Türkiye’nin davranış bilimleri ve sağlık alanındaki ilk ve tek tematik üniversitesi olan Üsküdar Üniversitesi bünyesinde kurulan İnsan Odaklı İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi iletişim alanında bilimsel nitelikte ve uygulamaya yönelik araştırmalar yapacak.  Bu alanda geliştirilecek projelerle bir yandan iletişim alanında akademik ilerlemeye katkı sağlanması diğer yandan da iletişim odaklı olmak üzere üniversite-toplum işbirliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Sosyal medyanın kullanımı konusunda bilinç oluşturma

İnsan Odaklı İletişim Uygulama Araştırma Merkezi bünyesinde, iletişim bilimlerinden hareketle toplumda özellikle son yıllarda önemli bir sorun haline gelen sosyal medya kullanımı konusunda bilinçlendirme çalışmalarının başlatılması planlanıyor. Bu konuda geliştirilecek projelerle, yayımlanacak kitaplarla, makale vb. yapıtlarla sosyal medyanın daha bilinçli kullanımı konusunda topuma rehberlik amacı güdülmekte.

Merkeze ilişkin bilgi veren Merkez Müdürü Prof. Dr. Nazife Güngör şu değerlendirmelerde bulundu.

“Kitle iletişim araçlarıyla kuşatılmış bir dünyada yaşıyoruz ve insanların büyük çoğunluğu söz konusu araçların kullanımı konusunda yeterli bilince sahip bulunmamakta. Bu nedenle kitle iletişim araçları çoğu zaman yarardan çok zarar verir hale gelebilmekte. Bu gerçekten hareketle İnsan Odaklı İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde geliştirilecek projelerle topluma genel olarak medya kullanımı ve medyadan yararlanma konusunda birtakım destekleyici eğitimler verilmesi amaçlanmakta. Bunun için gerek yerel yönetimlerle gerekse sivil toplum kuruluşlarıyla da çeşitli işbirliği projeleri geliştirilmesine çalışılacak.

Hatalı iletişimden kaynaklanan sorunlara çözüm aranacak

İnsan Odaklı İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi iletişimi insan odaklı ele alan bir anlayış çerçevesinde kurulmuş olup bu bağlamda da çeşitli toplumsal sorumluluk projeleri gerçekleştirme amacını taşımakta. Toplumsal düzeyde, bireyler arasında, hatta uluslararasında yaşanmakta olan çoğu sorunun temelinde yanlış iletişim olduğu inkâr edilemez. Bu sorundan hareketle İnsan Odaklı İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi iletişimin daha etkili ve daha olumlu düzlemde kullanılabilmesi için de üniversite-toplum işbirliği projeleri kapsamında birtakım seminerler, eğitim programları vb. düzenlemeyi hedeflemektedir.

Merkez bünyesinde birtakım bilimsel kuruluşların da desteğinde gerçekleştirilmesi düşünülen bilimsel nitelikteki çalışmalarla da iletişimin önemi konusunda toplumdaki duyarlılığın güçlendirilmesine katkı sağlanmaya çalışılacak. Merkez bünyesinde bu bağlamda etkili iletişim, diksiyon, konuşma teknikleri, kurumsal iletişim, politik iletişim gibi alanlarda seminerler verilmesi planlanmakta.

Üniversite-sektör işbirliği sağlanacak

İnsan Odaklı İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi kamu ve özel sektör kapsamındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla da iletişime geçerek gereksinimler doğrultusunda çeşitli kurslar, seminerler vb. hizmet içi eğitim programları vermeyi hedeflemekte. Etkili konuşma, diksiyon, stres yönetimi, zaman kullanımı, insan kaynaklarının etkin kullanımı, kurum içi iletişim vb. konularda verilecek hizmet içi eğitim programlarıyla Üsküdar Üniversitesi ve sektör işbirliğinin güçlendirilmesi de hedeflenmekte.

Ulusal ve yerel düzeyde faaliyet gösteren medya çevreleriyle sosyal sorumluluk içerikli çeşitli projeler (radyo-televizyon programları, yazılı basına yönelik içerik hazırlanması vb.) geliştirerek ülkenin toplumsal ve kültürel gelişimine katkı verilecek.

İletişim Fakültesine Eğitim Desteği

İletişim Fakültesi ile iş birliği halinde, öğrencilerin eğitim-öğretimlerini pekiştirici toplantı, seminer, sempozyum, konferans gibi çok sayıda etkinlik düzenlenecek. Merkez ayrıca birtakım kurs ve seminerlerle İletişim Fakültesi öğrencilerine uygulamalı eğitim desteği vermeyi de hedeflemektedir.

Radyo ve Tv Stüdyolarında kamu yararına çalışmalar yapılacak

Üniversitenin radyo ve televizyon stüdyosu kullanılarak, İletişim Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinin de katılımıyla, özel ya da kamusal nitelikteki çeşitli kurum ve kuruluşlarla belgeseller v0e kısa metrajlı filmler gibi ortak yapımlar hayata geçirilecek.

İletişim alanında faaliyet gösteren ulusal veya uluslararası nitelikteki dernek, birlik, cemiyet gibi meslek örgütleriyle temasa geçerek çeşitli düzeylerde iş birliği alanları yaratılması da hedefleniyor. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), Radyo Televizyon Yüksek Kurulu (RTÜK), Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Daire Başkanlığı, Anadolu Ajansı gibi iletişim alanında faaliyet gösteren kamu kuruluşlarıyla iş birliği halinde çeşitle projeler geliştirilmesi de düşünülmekte.”