Üniversitelerde ihtisaslaşmayı Furkan Tarhan değerlendirdi

Abone ol

google news logo
Giriş20 Nisan 2016
Güncelleme10 Nisan 2023
0

Üniversitelerde ihtisaslaşmayı Furkan Tarhan değerlendirdiÜniversitelerin ihtisaslaşması ne getirecek? Mütevelli Heyeti Başkanı Furkan Tarhan Değerlendirdi.

YÖK tarafından yapılan düzenlemeye göre üniversiteler iyi oldukları alanda ihtisaslaşacak. Düzenleme 2006 yılından sonra kurulan üniversiteleri kapsayacak. YÖK’ün yeni düzenlemesini Üsküdar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı A. Furkan Tarhan İdeal Eğitim’e değerlendirdi. 

Tarhan, “Bu çok önemli ve yerinde bir karar. Özellikle yükseköğretimde kalitenin ve buna bağlı olarak bu alandaki çalışmaların artmasına önemli ölçüde katkı sağlayacağını düşünüyorum. Üniversitelerin ihtisaslaşması akademik anlamda kaliteyi de getirmesinin yanı sıra bu alanda yetişen akademik kadroların daha birikimli ve donanımlı olmalarına, üniversitelerin en önemli işlevi olan bilgi üretiminin artırılmasına da önemli katkılar sağlayacaktır” dedi.

Belli bir alanda odaklanarak eğitim veren üniversite modeli pek çok ülkede uygulanıyor. Teknolojinin gelişimi ile birlikte hız ve uzmanlık daha da önem kazanıyor. Bu hızlı gelişim süreci ile birlikte bilgiye erişimde mesleki yeterliliğin önemi daha fazla artıyor. Bu nedenle bir alana odaklanmış ve alanında uzman yetiştiren üniversiteler bu ihtiyaca cevap verecek bir eğitim sunuyor.

İhtisaslaşma sayesinde üniversitelerin verdiği eğitimin kalitesinin artacağını söyleyen Tarhan, bunun nitelikli bilgi üretimi de sağlayacağını vurguladı. Tarhan, “Üniversitelerin ihtisaslaşması, o alandaki uygulamaların artırılmasına da imkan sağlayacağından akademik anlamda donanımlı ve alandaki uygulamalara da hâkim uzmanların yetişmesinde etkili olacaktır. Bu kararın ülkemizin ihtiyacı olan kaliteli ve etkin kullanımlı bilgi üretimi sağlaması, alanında uzmanlaşmış, donanımlı bilim insanı ve iş gücünün yetişmesinde önemli katkıları olacağını düşünüyorum” dedi.

Tarhan, Üsküdar Üniversitesi’nin davranış bilimleri ve sağlık alanında Türkiye’nin ilk tematik üniversitesi olarak kuruluğunun altını çizdi ve şöyle devam etti: “İnsan davranışlarının temelini araştıran nöroloji, psikiyatri ve psikoloji alanında uzmanlaşan bir üniversiteyiz. Bu üç disiplini bir arada araştırıp çalışmalarımızı bu alanda yoğunlaştırdık, üniversitemizin temelini de üniversitemiz rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan tarafından kurulan NPİSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi oluşturdu.”

Davranış bilimlerine odaklanıyor

Uyguladıkları eğitim modelinde teknolojinin vazgeçilemez olduğunu ifade eden Tarhan, bunu şöyle anlattı: “Üsküdar Üniversitesi davranış bilimleri alanındaki uzmanlığını mühendislik, iletişim ve sağlık gibi farklı alanlarla harmanladığı ve birleştirdiği tematik bir eğitim modeli ile eğitim veriyor. Uyguladığımız eğitim modelinde teknoloji vazgeçilmez. Mesleğinde uzmanlaşan kişilerin mesleği ile ilgili farklı disiplinleri de bilmesi gerekiyor. Örneğin; Psikoloji alanında çalışan bir kişinin beynin davranış üzerindeki etkisini görebilmesi için görüntüleme teknolojilerine hâkim olması gerekiyor. Beyin görüntüleme alanında eğitim alan bir mühendisin de psikolojinin temel ilkelerini bilmesi gerekiyor. Bu nedenle biz davranış bilimlerine odaklanan eğitim yaklaşımımızda davranış bilimleri odaklı multidisipliner bir eğitim modeli sunuyoruz.”

Tarhan, Bir alanda uzmanlaşma sağlanırken o alanı kapsayan diğer disiplinlerde de bilgi sahibi olunması gerektiğini belirtti ve eğitim kurumların bu konuda daha çok yatırım yapması gerektiğini söyledi.

Beyin hastalıklarına yönelik Ar-Ge

Üsküdar Üniversitesi’nin kendi alanında yatırımlar yapmaya devam ettiğini ifade eden Tarhan, “Gerek eğitimin kalitesini yükseltmek gerekse yeni bilgi oluşturmak için gelişmek için multidisipliner çalışma çok önemli. Üsküdar Üniversitesi olarak kendi alanımızla ilgili yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Eğitim alanında dünya standartlarına uygun bir altyapı için sürekli çalışıyor, kendimizi geliştiriyoruz. Örneğin; uzmanlık alanımız olan beyin hastalıklarının tedavisine yönelik ARGE çalışmalarımız hızla devam ederken bu alanda ABD’de Obama’nın başlattığı ‘Beyin İnisiyatifi’ projesine üniversite olarak dâhil olduk. Bu alanda pek çok ülke ile ortak çalışmalar yürütüyoruz. Bilimin gelişmesi ve globalleşme açısından ihtisaslaşmanın gelecekte olumsuz bir sonucu olacağını düşünmüyorum. Dünyada artık ihtiyaçlar ve beklentiler bu yönde” diye konuştu.

Davranış bilimleri alanındaki uzmanlığıyla, önemli bir ihtisaslaşma örneği olan Üsküdar Üniversitesi, Türkiye’de kendi alanında ilk özel dal hastanesi olan NPİSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi’nde ve polikliniklerinde uygulama ortamı sunuyor.

İDEAL EĞİTİM DERGİSİ