Üsküdar Üniversitesi doktoralı hemşireler yetiştiriyor

Abone ol

google news logo
Giriş05 Ağustos 2015
Güncelleme10 Nisan 2023

Üsküdar Üniversitesi doktoralı hemşireler yetiştiriyorDavranış Bilimleri ve Sağlık alanında Türkiye’nin ilk ve tek tematik üniversitesi olan Üsküdar Üniversitesi’nde hemşirelik doktora programı açıldı. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı tarafından verilecek eğitimle hemşireler doktora yapma şansına sahip olacak.

Üsküdar Üniversitesi ilk doktora programını Sağlık Bilimleri Enstitüsü çatısı altında açtı. Üniversite doktoralı hemşireler yetiştirecek. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın kararı ile Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı Hemşirelik Anabilim Dalı tarafından 2015-2016 eğitim öğretim yılında doktora eğitimi verilecek.

Sağlık alanının temel mesleklerinden ve bilimsel bir disiplin olan hemşirelikte, kendine özgü bilgi birikimi ile topluma güçlü bir hizmet sunmada doktora programlarının büyük önem taşıdığını belirten Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selma Doğan, şunları söyledi:

“Hemşirelik Doktora Programları’nın amacı hemşirelik ve sağlık hizmetlerini geliştirmeye odaklı bağımsız ve özgün araştırmalar yapabilen, elde ettiği verilerden derin ve geniş bir bilgi ortaya koyarak ulusal ve küresel düzeyde bilim ve insanlığın yararına sunabilen, hemşireliğin kuramsal temellerini irdeleyerek yeni bir senteze ulaşan, çalıştığı alanda kanıta dayalı uygulamalar gerçekleştiren, bireylerin bakımında hemşirelik modellerinin etkinliğini test edebilen ve yeni bakım modelleri geliştirebilen, toplumun sağlık sorunlarıyla ilgili politikalar üretebilen, etik konularda duyarlı akademisyenler ve uygulama alanlarında öncü lider hemşireler yetiştirmektir. Ülkemizde hemşirelik alanında doktora eğitimi veren program ve doktora eğitimi alan hemşirelerin sayıca yetersiz olması, üniversitemiz bünyesinde açılan doktora programının önemini arttırmaktadır. ”

Hemşirelik Doktora Programı ile hemşireliğin temel uzmanlık alanlarında evrensel bilimin gelişmesine katkıda bulunacak araştırmacı hemşirelerin yetiştirilmesi, araştırmalar yoluyla kanıta dayalı klinik bakım ve diğer hizmet alanlarının geliştirilmesi ve mesleğin bilgi birikimine ve bilimsel gelişimine katkı sağlanması, hemşireliğin uzmanlık alanlarına özgü temel konular ve bunların dayandığı kuram, kavram, ilke ve yöntemlerde üst düzeyde uzmanlaşmış, bu yolla kendine özgü bir hemşirelik felsefesi geliştiren hemşireler yetiştirilmesi, üniversitelerdeki lisans ve lisansüstü eğitim programları ve hemşirelik bakım hizmetlerinin geliştirilmesine öncülük edecek geleceğin öğretim üyelerinin yetiştirilmesi ve doktoralı öğretim elemanları aracılığıyla hemşirelik eğitimi niteliğinin yükseltilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Hemşirelik Anabilim Dalı Doktora Programı; hemşirelik uzmanlık alanları olan Psikiyatri Hemşireliği, İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Toplum Sağlığı Hemşireliği, Hemşirelik Esasları ve Yönetimi uzmanlık alanlarını kapsıyor.

Yeni eğitim yılında öğrenci alınacak

2015 – 2016 Eğitim Öğretim Yılı’ndan itibaren öğrenci alımına başlanacak olan programa yukarıda belirtilen uzmanlık alanlarından adaylar başvurabilecek.

Program, Anabilim Dalının ortak zorunlu dersleri ile uzmanlık alanlarına ait zorunlu derslerin yanı sıra seçmeli dersler,  yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşuyor.

Öğrenciler seçmeli dersleri ilgi alanlarına göre Anabilim Dalı’ndan, Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün diğer programları,  diğer enstitüler ya da üniversitelerden de alabilecek.