Üsküdar Üniversitesi ‘İnsani Değerleri’ ödüllendiriyor!

Abone ol

google news logo
Giriş21 Nisan 2016
Güncelleme10 Nisan 2023

Üsküdar Üniversitesi ‘İnsani Değerleri’ ödüllendiriyor!Üsküdar Üniversitesi İnsani Değerler Ödülleri vermeye hazırlanıyor. 

“Davranış Bilimleri ve Sağlık” alanında Türkiye’nin ilk tematik üniversitesi olan Üsküdar Üniversitesi kuruluşunun 5. yılında “İnsani Değerler” ödüllerini veriyor. Misyon olarak insani değerleri önemseyen üniversite belirlediği 20 insani değer bağlamında 10 kategoride ödül verecek. Ödüllerin finansal bir karşılığı bulunmuyor. Ödül alan kişi adına Üsküdar Üniversitesi İyilik Ormanı’nda bir fidan dikilecek. Üniversite tarafından verilen burslardan birine ödülü alan kişilerden birinin adı verilecek.

Toplumun ruh sağlığını geliştirmeye yönelik çalışmalar yürüten Üsküdar Üniversitesi, öğrencilerini alanlarında çığır açacak buluşlara sahip bilim insanları olmaları yolunda yetiştirirken aynı zamanda ailesine, topluma yararlı, iyi birer insan olmak hedefini eğitimine de taşıyor.

Bu felsefe ile düzenlenen “İnsani Değerler” ödülleri ile toplumsal değerleri ön plana çıkararak bu değerlerin geliştirilmesine katkıda bulunacak örnek davranışlar ve bu davranışları gösteren kişilerin, ödüllendirilmesi suretiyle insani değerlerin yaşatılması ve geliştirilmesine katkıda bulunulması amaçlanıyor. 

Değerlerimiz…

Üsküdar Üniversitesi akademik ve idari personeli ile öğrenci konseyi ve öğrenciler tarafından oluşturulan değerlendirme kurulu tarafından verilecek “İnsani Değerler Ödülleri”, Seçici Kurul tarafından belirlenen 20 esas değere göre incelenip değerlendirilecek. 

Belirlenen “İnsani Değerler”;

 • Rastgele İyilik
 • Örnek Aile, Eş
 • Sevgi, Şefkat, Merhamet 
 • Vefa       
 • Cesaret
 • Cömertlik, Yardımlaşma
 • Adalet
 • Dürüstlük
 • Fedakârlık
 • Tevazu, Alçakgönüllülük
 • Bağışlayıcılık, Hoşgörü, Müsamaha, Barış
 • Samimiyet
 • Sosyal Sorumluluk - Toplumsal Empati
 • Sosyal Belediyecilik
 • Demokratik Değerler
 • Akademik Başarı
 • Girişimcilik
 • Yenilikçilik
 • Yüksek Duygusal Zekâ
 • Emanet ve Güven

Ödüller belirlenen insani değerlere göre toplam 10 kategoride verilecek.

Kategoriler

 1. Örnek Meslek Rolü Ödülü: Mesleğini icra ederken insani değerleri yaşayan ve destekleyen kişilere verilir. Liderlik ve yardımseverlik özellikleri ile öne çıkan kişilere, değerli gördükleri toplum problemleri için adım atan, bu alanda çalışma yapan kişi veya kurumlara verilir. Örnek aile, eş, şefkat, merhamet, yardımlaşma değerleri ön planda tutulur.
 2. Hipokrat Onur Ödülü: Sağlık alanında temsil yeteneği yüksek gençler tarafından örnek alınması öngörülen adaylardan seçilir. Gelişimin sonsuzluğuna inanan, araştırmacı kimliğiyle bilimsel çerçevede konulara yaklaşım sağlayabilen kişi veya kurumlara verilir. Tevazu, alçakgönüllülük, sosyal sorumluluk, yüksek duygusal zekâ, akademik başarı değerleri ön planda tutulur.  Tıp ve meslek etiği değerlerine duyarlılık gösteren adaylar arasından seçilir.
 3. Sosyal Girişimcilik Örneği Ödülü: Yeni fikir üretmekle beraber  ‘insanlığa fayda’ teması ile yola çıkan kişi ve kurumlara verilir. İlkeli, cesaretle yenilikçiliği birleştiren yüksek duygusal zeka, güven, empati, cömertlik, yardımlaşma değerleri ön planda tutulur.
 4. Toplumsal Empati Ödülü:  Vicdanı zekâ değerlerine uygun hayat süren ve sosyal sorumluluk, toplumsal duyarlılık konusunda kendilerini aşan, toplum için çile çeken ve kendini sorumlu hisseden kişilere, konu fark etmeksizin yapılan projelere destek veren kişi veya kurumlara verilir. Vefa, sevgi, şefkat, empati değerleri ön planda tutulur.
 5. Sosyal Belediyecilik Ödülü: Belediyecilik algısını, topluma doğru ve hızlı hizmet olarak geliştiren, ilçelerde yaşayan insanların faydalanabilmesi açısından en iyi projeleri sunan belediyelere verilir. Girişimcilik, demokratik değerler, samimiyet, vefa değerleri ön planda tutulur.
 6. Dönüşümcü Liderlik Ödülü: Liderlikte kendisini değil takımı ön planda tutmayı başarabilen, bilimsel liderlik ilkelerine uygun davranan, hayata geçirdikleri fikir veya projeler ile yardıma muhtaç insanlara maddi/manevi desteklerini sunan kişi veya kurumlara verilir. Örnek aile, eş, sevgi, şefkat, merhamet, vefa, cömertlik, yardımlaşma, adalet, fedakarlık değerleri ön planda tutulur.
 7. Değer Katıcı Mizah Ödülü: Pozitif Psikoloji yaklaşımıyla değerlendirilecek filmler, projeler ve güldürü anlayışıyla mizah duygusunu en iyi sunan popüler kişilere verilir. Rastgele iyilik, tevazu, alçakgönüllülük, vefa, samimiyet, empati, yüksek duygusal zeka değerleri ön planda tutulur.
 8. Yüksek Duygusal Zekâ Ödülü: Merhamet ve yardım duyguları ile hayata ve çevresine yön veren kişiler ve kurumlara verilir. Sevgi, şefkat, merhamet, vefa, cesaret, cömertlik, yardımlaşma, dürüstlük, tevazu, alçakgönüllülük, bağışlayıcılık, hoşgörü, müsamaha, barış, samimiyet değerleri ön planda tutulur.
 9. Yüksek Vicdani Değer Ödülü: İnsanlık, gelecek veya toplum için risk alabilen, Fark Yaratan Kişi / Kurum Ödülüdür. Fark oluşturan özelliğinin kendisine değil yüksel sosyal değerleri yaşam amacı yapmış bireylere verilir. Olaylara ve durumlara karşı sahip oldukları bakış açıları ve azimleri ile fark yaratan, davranışları ile topluma fayda sağlayan ve örnek olacak nitelikteki kişi veya kurumlara verilir. Cesaret, cömertlik, yardımlaşma, samimiyet değerleri ön planda tutulur.
 10. Demokrasi Kültürüne Katkı Ödülü: Yaşam tarzları ve temsil özellikleri ile demokrasiyi hem bir yöntem hem de değer olarak savunan ve temsil eden kişiler aday gösterilir. Demokratik değerler, hesap verebilirlik, özgürlükçülük, katılımcılık çoğulculuk, akademik başarı, girişimcilik, yenilikçilik, yüksek duygusal zekâ, emanet ve güven değerleri ön planda tutulur.

Seçici Kurul değerlendirecek

Adaylar, Seçici Kurul Üyeleri tarafından 1- 20 Mayıs tarihleri arasında uygunluk kriterlerine göre incelenecek. Her kategori için birinciler bu sürede belirlenecek.  İnsani Değerler Ödülleri’ni kazananlar Mayıs ayında bütün medya ve kamuoyuna açıklanacak. 

Ödül alan kişi adına fidan dikilecek

Belirlenen 20 insani değere göre toplam 10 kategoride ödül verilecek. Ödül alan kişi adına Üsküdar Üniversitesi ormanında bir fidan dikilerek, bu kişinin ismi Üsküdar Üniversitesi İyilik Ormanı’nda ilelebet yaşatılacaktır. Verilen burslardan biri, ödül alan kişinin adını yaşatmak amacıyla onun adıyla verilecek.

 

ÜHA