Üsküdar Üniversitesi model alınacak bir projeyi hayata geçiriyor

Abone ol

google news logo
Giriş16 Aralık 2013
Güncelleme10 Nisan 2023
0

Bakanlığa bağlı sosyal rehabilitasyon merkezlerinde kalan suç mağduru genç kızlar Üsküdar Üniversitesi mentorlüğünde hayata kazandırılacaklar. Yrd. Doç. Dr. Nadire Gülçin Yıldız önderliğinde hazırlanan eğitim projesi Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Gençlik projeleri kapsamında destek almaya hak kazandı. 18 ay sürmesi planlanan “Kanıta Dayalı Mentorlük Eğitim Projesi” ile istismar ve buna bağlı oluşan davranış problemlerinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

Üsküdar Üniversitesi model alınacak bir projeyi hayata geçiriyorÜsküdar Üniversitesi toplumun kanayan bir yarasına daha parmak bastı. Üsküdar Üniversitesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezlerinde kalan ihmal ve istismar gibi suçların mağduru olan 14 - 18 yaş arası genç kızlara sahip çıkıyor. Mağdur kızların bireysel psikososyal rehabilitasyon ve topluma entegrasyon sürecini Kanıta-Dayalı Mentorlük Eğitimi Projesi ile destekleyip, yapılandırıyor.

Model alarak öğrenecekler…
Proje ile BSRM’lerde bakım ve koruma altında bulunan genç kızlarda istismarın etkileri ve sonrasında oluşan davranış problemlerini minimize etmek hedefleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın gençlik projeleri kapsamında destek alan proje ile kendini tanıma, özgüven sahibi olma, kendini ortaya koyma, girişkenlik, öfke ve kaygı ile baş etme, iletişim, sorun çözme ve hayır diyebilme, karar verme, güçlü yanları belirleme gibi beceriler mentorler aracılığıyla kazandırılacak. Genç kızlar model alma yoluyla öğrenerek topluma kazandırılacak, hayata tutunmaları sağlanacak.

Projeye ilişkin bilgi veren Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nadire Gülçin Yıldız projenin çeşitli platform ve uygulamalarla desteklenerek süpervize edileceğini söyledi. Yıldız projenin içeriğine ilişkin şu bilgileri paylaştı.

Gönüllü öğrenciler olacak…
Proje kapsamında, Üsküdar Üniversitesi gönüllü mentor öğrencileri Mentorlük ve Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi, Mentorlük Kulübü, Gönüllü Mentor Gençler Platformu, Motivasyonel Görüşme Teknikleri ve Farkındalık Temelli Eğitim uygulamaları ile desteklenip, çalışmaları süpervize edilecektir.

Kanıta Dayalı Mentorlük Eğitimi Projesi, hedef kitledeki genç kızlara sağlıklı ve güvenli ilişkiler kurma fırsatı sunmayı amaçlar. Bu şekilde, model alabilecekleri, hayatta başarılı diğer gençlere ulaşma ve onlarla sağlıklı iletişim kurma şansı vermek hedeflenir. İlişkisel kontekste var olma ve öz benliğini pozitif olarak algılama, insanın en temel ihtiyaçlarındadır. Hem programı uygulayan Üsküdar Üniversitesi öğrencileri hem de programdan faydalanacak olan genç kızlar için programın olumlu sonuçlar doğurması beklenmektedir.

Genç kızlar psikososyal sorunlara karşı korunacaklar…
Kanıta-Dayalı Mentorlük Eğitimi Projesi kapsamında BSRM’lerde bakım ve koruma altında bulunan genç kızlarla Üsküdar Üniversitesi öğrencileri arasında kurulacak işbirliğinin birçok psikososyal soruna karşı koruyucu olabileceği ilgili araştırmalar tarafından işaret edilmektedir. Bu sorunlar: akran baskısı, madde kullanımı, cinsellik, çocuk istismarı ve aile şiddeti, okul güvenliği ve şiddet, depresyon ve intihar, beslenme ve fiziki sağlık, inanç ve değerler, zaman ve kariyer yönetimi gibi konuları kapsar.

Projenin etkileri bilimsel olarak görüntülenecek…

Mentorlük Programı öncesi ve sonrası, programın dezavantajlı hedef kitle üzerindeki etkileri ve davranış değişiklikleri EEG ve fMRI gibi beyin görüntüleme teknikleri ile incelenecektir. Hedef kitledeki genç kızlarda mentorlük ilişkisi kontekstinde yaşanan iyilik halinin genel iyilik haline (holistic wellness) etkisi de karşılaştırılacaktır. Birbirine sadece 6 derecelik bir mesafe ile aslında uzak olmaktan çok gittikçe yakınlaşan, kalabalıklaşan ve düzleşen küresel dünyanın gençlerini, topluma hizmet paydasında birleştirme potansiyeli ile, sahip olduğumuz bireysel ve toplumsal  sorunlara bireysel ve kültürel kaynaklarımızı kullanarak toplumsal yaralarımızı sarmayı hedefleyen bu proje ayrıca bir Değerler Eğitimi Projesidir.

2014’te başlayıp 18 ay sürecek…

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2013 yılı gençlik projeleri destek programı Sosyal Dahil Etme Proje Çağrısı kapsamında desteklenen bu proje 2014 te başlayıp 18 ay sürecektir. BSRM’lerde bakım ve koruma altında bulunan 14-18 yaş arası 45 genç kız ve Üsküdar Üniversitesi tarafından seçilecek 45 gönüllü mentor öğrenciyi kapsamaktadır.