Üsküdar Üniversitesi’nde Medya ve Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı hayata geçiyor

Abone ol

google news logo
Giriş18 Ocak 2016
Güncelleme10 Nisan 2023

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Medya ve Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı açıldı. İletişim bilimleri başta olmak üzere sosyal bilimlerin diğer disiplinleriyle kesişmeli bir niteliğe sahip olacak program kapsamında medya ve iletişim çalışmaları, kültür endüstrisi, modernizm ve postmodernizm tartışmaları, sömürgecilik ve postsömürgecilik çalışmaları, günümüzün önemli bir sorunu haline gelen göçmen ve mülteciler üzerine çalışmaları konuları ele alınacak.

Üsküdar Üniversitesi’nde Medya ve Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı hayata geçiyorÜsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazife Güngör, Sosyal Bilimler Enstitüsü çatısı altında hayata geçirilen Medya ve Kültürel Çalışmalar Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nın, interdisipliner bir niteliğe sahip olduğunu belirterek temelde iletişim bilimlerinin yanı sıra sosyal bilimlerin diğer disiplinleriyle de ilgili olduğunu söyledi.

Prof.Dr. Güngör, programın iletişim bilimleri öncelikli olmak üzere edebiyat, dilbilim, antropoloji, psikoloji, tarih, siyaset bilimi, sosyoloji, sosyal psikoloji, felsefe gibi disiplinlerce de desteklenerek geliştirileceğini kaydetti.

Prof.Dr. Nazife Güngör, yüksek lisans  programıyla ilgili şu bilgileri verdi:

“Programın iletişim bilimleri temeline dayalı kesitinde diğer disiplinlerin kuramsal ve yöntem bilimsel olanaklarından da yararlanılarak  medya ve iletişim çalışmaları, sinema ve film çalışmaları, radyo ve televizyon çalışmaları, medyanın ekonomi politiği,  kültür endüstrisi, popüler kültür, Frankfurt Okulu düşünürlerince geliştirilen eleştirel kuram, dilbilim ve göstergebilim çalışmaları, küreselleşme üzerine çalışmalar, etniklik çalışmaları, yeni medya üzerine incelemeler, gündelik yaşam incelemeleri, modernizm ve postmodernizm tartışmaları, sömürgecilik ve postsömürgecilik çalışmaları, kadın çalışmaları ve feminist kuramlar, medya metin incelemeleri ele alınacak.

Programın diğer disiplinlere doğru genişleyen alanında ise  tekno-toplum çalışmaları, günümüzün önemli bir sorunu haline gelen göçmen ve mülteciler üzerine çalışmaları, kültür tarihi  ve popüler kültür tarihi çalışmaları, yoksulluk kültürü, kent kültürü, son dönem düşünsel yönelimler  vb. konular üzerinde ayrıntılı tartışmalar, dersler, araştırmalar ve tez çalışmaları  yapılması amaçlanmaktadır.

İletişim ve medya alanındaki gelişmelerin yakından izlendiği, ülkemizde ve dünyamızdaki gelişmelerin bilimsel bir bakış açısıyla ele alınarak incelendiği, kültürel ve toplumsal sorunların saptanarak çözüm önerilerinin oluşturulmasına yönelik çalışmaların özendirilmesine temel oluşturan bir akademik niteliğe sahip olan Medya ve Kültürel Çalışmalar Programı’nda eleştirel, sorgulayıcı, araştırmacı, ileri entelektüel düzeye sahip uzmanlar yetiştirilmesi hedefleniyor.

Medya ve Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans derecesi alacak olanlar iletişim bilimlerinin her alanında doktora eğitimi de yapabilecek alt yapıya ve akademik donanıma sahip olacaklardır.”

Güçlü akademik kadrosuyla ve interdisipliner yapısıyla Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde, İletişim Fakültesi’nin uzantısı olarak yapılanan Medya ve Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı’nın uluslararası standartlarda güçlü bir bilimsel eğitim vermekte iddialı ve kararlı olduğunu belirten Prof.Dr. Güngör,  “Üsküdar Üniversitesi çeşitli disiplinlerdeki güçlü akademik kadrosu, bilimsel alt yapısı (laboratuvarlar, kütüphaneler vb.), konforlu fizik koşullarıyla medya ve kültür alanındaki çalışmaların keyifle yapılabileceği bir ortam sunmaktadır. Çünkü medya ve kültür alanındaki çalışmalar için en verimli ortamı ancak dünya kenti İstanbul sunabilir. Binlerce yıl öncesine uzanan zengin tarihsel ve kültürel mirasıyla, kozmopolit nüfus ve kültür yapısıyla, kıtalar arası konumuyla İstanbul medyanın ve kültürel çalışmaların eşsiz ortamıdır. Ayrıca Üsküdar medya ve kültür çalışmaları için tam bir nimettir. MÖ.4000’li yıllara kadar uzanan tarihiyle, inanılmaz kültürel birikimi ve kozmopolit kültür dokusuyla, ara sokaklarına, yüzyıllar ötesinden gelen ahşap evlerinin merdiven gıcırtılarına, taş duvarları arasına nüfuz etmiş mistik atmosferiyle Üsküdar kültürel çalışmalar için  gerçek anlamda bir laboratuardır” diye konuştu.