Üsküdar Üniversitesi’nde “Tanısal Radyolojide Radyasyondan Korunma Eğitimi” verilecek

Abone ol

google news logo
Giriş08 Aralık 2015
Güncelleme10 Nisan 2023
0

Üsküdar Üniversitesi Medikal Radyasyon Araştırma Merkezi (ÜSMERA) tarafından 19-20 Aralık 2015 tarihlerinde “2015 yılı için Mamografi” tanılı “Güncel Yaklaşımlar ile Tanısal Radyolojide Radyasyondan Korunma ve Kalite Güvencesi Eğitimi” verilecek.

Üsküdar Üniversitesi Çarşı Yerleşkesi’nde düzenlenecek “2015 yılı için Mamografi” temalı TARAD 2015 ile günümüzde radyoloji uygulamalarında dünyada en fazla tartışılan ve değerlendirilen konulardan biri olan hastada medikal amaçlı en uygun iyonize radyasyonun kullanılmasına dair uygulamalar hakkında eğitim verilecek.

Eğitimde ayrıca uluslararası arenada bu sürecin uygulanma aşamaları ve çalışanların eğitimi gibi temel konularının ele alınması, uluslararası eğitimciler ve Dünya Radyoloji Teknolojistleri Derneği (International Society of Radiographers & Radiological Technologists ISRRT), Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği (TMRT-DER) üyeleri ile birlikte gerekçelendirme ve kalite kavramlarının Türkiye’deki radyoloji teknisyenlerine ve çalışanlarına aktarılması hedefleniyor.

Üsküdar Üniversitesi’nde “Tanısal Radyolojide Radyasyondan Korunma Eğitimi” verilecekÜSMERA Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Ozan Tekin, bir eğitim faaliyeti olan TARAD 2015’in tüm katılımcılara her yıl değişecek olan tematik konusunun içeriğine göre detaylı eğitim verdiğini belirterek şunları söyledi:

TARAD2015 programının hedefi iyonize radyasyonun insan hücresi ile etkileşmesi, hücresel ve doku düzeyine etkisini ayrıntılı bir şekilde ele alarak bir yaklaşım elde edilmesini sağlamaktır. Ayrıca kalite kavramının katılımcıya aktarılması ve radyolojide kullanılan her bir görüntüleme yöntemi için özel olan radyasyonun niceliği hakkında katılımcıların bilgi sahibi olmasıdır.

Kalite güvencesi kavramı yalnızca radyoloji hekimini veya radyoloji teknikerlerini ilgilendiren bir durum değildir. Bu konu başlıca ele alınması gereken ve iyonize radyasyonun mevcut olduğu ortamlarda bir hayli önem teşkil eden bir konudur. TARAD2015 bilimsel komitesi; bu konuların tümüne uluslararası platformdan faaliyete katılacak eğitimcilerin dünya ve bölgesel ölçeklerde uluslararası yasalardan, Avrupa Birliği Radyasyondan Korunma Yönergelerine ve Uluslararası ölçekte Hasta Haklarına kadar karşılaştırmalı eğitimleri vererek Türkiye’deki durumun değerlendirilmesi ve çözüm önerileri getirilmesi adına da bir çalıştay görevi görüp Sivil Toplum Kuruluşları ve T.C. Sağlık Bakanlığına sunulmak üzere bir sonuç raporu hazırlayacak” .  dedi.

Eğitim programına tıbbi görüntüleme teknikerleri, tıbbi görüntüleme programı öğrencileri, medikal radyasyon ile çalışan iş grupları ve öğrencileri (Nükleer Tıp, Radyoterapi v.b), konu ile ilgili ve alanında tecrübeli meslek çalışanları katılabilecek.

Ayrıntılı bilgi: https://usmera.uskudar.edu.tr/