Üsküdar’dan ruh sağlığı ve küresel refah için önemli bir dergi…

Abone ol

google news logo
Giriş06 Ekim 2022
Güncelleme10 Nisan 2023

 ‘Mutluluk ve İyi Oluş’ Dergisi: JHWB yayınlandı.

Küresel bağlamda ruh sağlığının önemi pandemiden sonra daha da önemli hale geldi. Dünya Sağlık Örgütü, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü temasını bu yıl “Ruh Sağlığını ve Ruhsal İyilik Halini Küresel Bir Öncelik Haline Getirelim” olarak belirledi. Kurulduğu yıldan bugüne Pozitif psikoloji alanında ciddi çalışmalar yürüten, bu bağlamda 2021 yılında “Küresel İyi Oluş Manifestosu” yayınlayan Üsküdar Üniversitesi şimdi de mutluluk ve psikolojik iyi oluşla ilgili konuların uygulamalı ve pragmatik eleştirel analizini teşvik amacıyla ‘Mutluluk ve İyi Oluş’ Dergisi (JHWB) ni yayın hayatına kazandırdı. Uluslararası bilimsel bir dergi olan JHWB ile akademik etkileşime katkı da hedefleniyor.

0

10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Gününde bu yıl dünya çapında ruh sağlığının önemine dikkat çekilmesi hedefleniyor. Dünya Sağlık Örgütü bu yılın temasını “Ruh Sağlığını ve Ruhsal İyilik Halini Küresel Bir Öncelik Haline Getirelim” olarak belirledi. 

Pandemi öncesi 8 kişiden biri zihinsel sorun yaşıyordu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 2019'daki pandemiden önce, küresel olarak tahminen her sekiz kişiden biri zihinsel bir bozuklukla yaşıyordu. DSÖ, aynı zamanda, ruh sağlığı için mevcut hizmetler, beceriler ve finansmanın yetersiz kaldığını belirterek özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde ihtiyaç duyulanın çok altında kaldığını vurguladı.

Pandeminin ilk yılında %25 artış gözlendi

COVID-19 salgınının, ruh sağlığı için küresel bir kriz oluşturarak kısa ve uzun vadeli stresleri körüklediğini ve milyonların ruh sağlığına darbe vurduğunu belirten DSÖ, pandeminin ilk yılında hem anksiyete hem de depresif bozukluklardaki artışın %25'ten fazla olduğunun tahmin edildiğini belirtti. DSÖ’ye göre pandemide ruh sağlığı hizmetleri ciddi şekilde kesintiye uğradı ve ruh sağlığı sorunlarına yönelik tedavi açığı genişledi.

Ruh sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı

Dünya Sağlık Örgütü, artan sosyal ve ekonomik eşitsizlikler, uzayan çatışmalar, şiddet ve halk sağlığı acil durumları tüm nüfusu etkileyerek daha iyi refaha yönelik ilerlemeyi tehdit ettiğine dikkat çekerek bireyler, topluluklar ve hükümetler olarak ruh sağlığına verilen değerin ve bağlılığın derinleştirmesi gerektiğini, akıl sağlığı ihtiyaçlarının tamamının toplum temelli erişilebilir, uygun fiyatlı ve kaliteli hizmet ve destek ağı aracılığıyla karşılanabilmesi için ruh sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Mutluluk ve İyi Oluş dergisi, ruh sağlığına katkı sunmayı hedefliyor

Pozitif psikoloji alanında önemli çalışmalar yürüten Üsküdar Üniversitesi tarafından yayımlanan Mutluluk ve İyi Oluş Dergisi (JHWB), mutluluk ve psikolojik iyi oluşla ilgili konuların uygulamalı ve pragmatik eleştirel analizini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Uluslararası bilimsel bir dergi

Uluslararası bilimsel bir dergi olan Mutluluk ve İyi Oluş Dergisi (JHWB), Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez basılı ve online olarak yayımlanıyor. Dergi, açık erişimli, çift-kör hakemli, Türkçe ve İngilizce yayın yapıyor.

Akademik etkileşime katkı hedefleniyor

Mutluluk ve psikolojik iyi oluşla ilgili konuların uygulamalı ve pragmatik eleştirel analizini teşvik etmeyi amaçlayan dergi, aynı zamanda, farklı disiplinlerden yerli ve yabancı uzman akademisyen ve araştırmacılar tarafından üretilen özgün çalışmaları ilgili çevrelere ulaştırarak akademik etkileşime katkı sağlamayı hedefliyor.

Pozitif psikoloji alanında yapılan nitel ve nicel araştırmaları yayınlayan JHWB dergisi, mutluluk arayışı, mutluluğun faydaları, mutluluk ve iyi oluş, mutluluğun belirleyicileri, psikolojik sağlamlık, affedicilik, duyguların psikolojisi, duygusal zekâ, empati ve özgecilik, aşk, cinsel iyi oluş, evlilik ve romantik ilişkiler, farkındalık, hayatın anlamı ve amacı, insanın güçlü özellikleri, karakter güçleri ve çevresel kaynaklar, insan ilişkileri ve sosyal destek, işe bağlılık, iş yaşamında pozitif psikoloji, iyimserlik ve umut, öz-saygı, öz-şefkat, öz-yeterlik, pozitif beden, psikolojik ihtiyaçlar ve motivasyon, alçak gönüllük ve tevazu, merhamet, psikolojik iyilik hali, sosyal zekâ, şükran duyma (minnettarlık), travma sonrası gelişim, yaşam doyumu ve yaşam kalitesi başlıklarını kapsıyor.

Dergiye ulaşmak için: 

Üsküdar Üniversitesi Küresel İyi Oluş Manifestosu yayınlamıştı

Üsküdar Üniversitesi Senatosu tarafından 2021 yılında pandemi sonrası için “Küresel İyi Oluş Manifestosu” yayınladı. Üsküdar Üniversitesi Senatosu adına Kurucu Rektör ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan tarafından 22 Nisan Dünya Günü’nde kamuoyu ile paylaşılan manifestoda pandeminin ülkemizde ve dünyada neden olduğu genel umutsuzluktan endişe duyulduğu vurgulandı. Pandemi sürecinde sosyal ilişkilerin az olmasının, güvenli bağlanma ihtiyacını daha fazla artırdığı; gelecek kaygısı ve sürekli ölümle burun buruna yaşamanın insanların korkularını yükselttiğinin belirtildiği manifestoda “Bu nedenle 21. yüzyılda küresel bilgelik değerlerine daha fazla önem verilmesinin, sağlık, kültür ve eğitim politikalarında göz önüne alınmasının önemini vurgulamak istiyoruz” denildi. Üniversitenin web sitesinde de yer alan manifestoyu isteyen herkes imzalayabilecek.

Mutluluk ve İyi Oluş Dergisi (JHWB künyesi

Sahibi
Üsküdar Üniversitesi Adına
A. Furkan TARHAN – Üsküdar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı

Yayıncı
Üsküdar Üniversitesi

YAYIN KURULU

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Fatma TURAN, Üsküdar Üniversitesi
Editör
Prof. Dr. Nevzat TARHAN, Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı

Editör Yardımcıları

Dr. Öğr. Üyesi Fatma TURAN, Üsküdar Üniversitesi

Doç. Dr. Asil ÖZDOĞRU, Üsküdar Üniversitesi

Dergi Sekreterliği
Arş. Gör. Betül ÇELEBİ DAĞ, Üsküdar Üniversitesi

İletişim Adresi

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Altunizade Mh. Mahir İz Cd. No:23 34674 Üsküdar / İstanbul / Türkiye
Tel: 216 400 22 22
E-posta: jhwb@uskudar.edu.tr
Web adresi: 

ISSN Baskı: 2822-4523
ISSN (Çevrim içi): 2147-561X

Yayın Aralığı
Yılda İki Sayı (Mart ve Eylül)