Vakıf Üniversiteleri ekonomiye katkı sağlayacaktır

Abone ol

google news logo
Giriş26 Mayıs 2012
Güncelleme10 Nisan 2023
0

Foreks Habere değerlendirmelerde bulunan Üsküdar Üniversitesi Genel Sekreteri Selçuk
Uysaler vakıf üniversitelerinin öğrencilerin, endüstri ve iş hayatıyla kolay ve etkin ilişki
kurabilmesiyle ekonomiye katkı sağlayacağını söyledi.

Vakıf üniversitelerinin Türk Ekonomisine katkısı konusunda görüşlerini bildiren T.C
Üsküdar Üniversitesi Genel Sekreteri Selçuk, Uysaler Vakıf üniversitelerinin yabancı dille
eğitimle bölgedeki (Ortadoğu, Balkanlar ve Türki Cumhuriyetler) yabancı öğrencileri
Türkiyeye çekebilme imkanı yarattığını söyledi. Selçuk Uysaler: Vakıf üniversiteleri
devlet üniversitelerine nazaran endüstri ve iş hayatıyla kolay ve etkin ilişki kurabilmesiyle
ekonomiye katkı sağlayacaktır. Beyin göçünü tersine çevirerek yurtdışındaki yetenekli
gençlere akademik ortam yaratılmasına fırsat sağlayacaktır. Araştırma ve geliştirme
faaliyetlerine uygun ortam sağlayarak ekonomiye direkt katkı sağlanması fırsatı
yaratacaktırdiye konuştu.

Bu yıl faaliyete başlayan Üsküdar Üniversitesi hakkında bilgi veren Selçuk Uysaler, Davranış
Sağlığı ve Bilimleri alanında hizmet veren ilk ve tek üniversite olduklarını söyledi. Selçuk
Uysaler:

Üsküdar Üniversitesinin kurucusu Prof. Dr. Nevzat Tarhan Psikiyatri Profesörü olup
GATA kökenlidir. Rektörümüz, kendi alanında Türkiye de bir çok yeniliğin öncüsü
olmuş Psikiyatri, Psikoloji ve Nöroloji Birlikteliği konseptinde Türkiyenin ilk özel dal
hastanesini kurmuştur. Daha sonra mal varlığını Üniversiteye vakfederek Davranış Sağlığı
ve Bilimleri konusunda tematik üniversiteyi 2011 de kurmuştur dedi.

Uysaler vakıf üniversitelerinin karar verme süreçlerinin devlet üniversitelerine göre daha
hızlı olduğunu söyledi. Uysaler: Vakıf üniversiteleri karar verme süreçlerinde devlet
üniversitelerinden daha hızlıdır. Öğretim üyelerine daha iyi ücret ödeyebilme imkanına sahip
olması da olumlu özelliklerinden. Öğretim görevlisi temin edebilme kolaylıkları, belirlenen
eğitim politikalarının çabuk hayat geçirebilmeleri, öğrenci/öğretim üyesi oranın devlet
üniversitelerine oranla daha yüksek olması gözden kaçırılmayacak detaylar olarak ön plana
çıkıyor. Ayrıca güncel teknolojik gelişmelere ayak uydurabilme yeteneklerinin daha iyi
olması ve idari ve mali yönden hızlı hareket edebilmeleridir artı değerlerdendir.

Vakıf üniversitelerinde okumak isteyen öğrencilere devlet desteğinin sağlanması gerektiğini
vurgulayan Selçuk Uysaler, başarılı öğrencilere devletin burs sağlaması gerektiğini yineledi.
Uysaler: Ödeme gücü olmayıp akademik olarak öğrenim görme yeterliliğine sahip olan
öğrencilere burs verilerek eşitlik sağlanmaktadır. Üsküdar Üniversitesi vakıf üniversiteleri
arasında bir ilki gerçekleştirerek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yurtlarında yetişenler
ve ilköğretim döneminde annesiz babasız (yetim) büyüyenlere üniversitemizi tercih edip
yerleştirilmeleri durumunda eğitim-öğretim ücretinden %50 indirim yapacaktır. dedi.

Eğitim kurumlarında kaliteli yüksek öğrenim verme imkanı sağlamak için önerilerde bulunan
Uysaler, üniversiteye giriş sınavının bir yıl içerisinde belli aralıklarla yapılması gerektiğin
ifade etti.

Selçuk Uysaler şöyle devam etti:

Üniversite giriş sınavının eğitim döneminin sonunda yapılacak merkezi sınavla belirlemek
yerine TOFEL, ALES gibi belirli aralıklarla yılda birkaç kez tekrarlanan sınavlarla üniversite
eğitimine girme fırsatının sağlanması ve bununla birlikte eğitim kurumlarına kendi
öğrencilerini seçecek imkanın sağlanması gereklidir. Böyle olduğu takdirde öğrencilerin ve
ailelerin yaşadığı psikolojik baskı hafifletilebilir, öğrencilerin tekrar sınava girmek için bir yıl
beklemesinin önüne geçilebilir. Ayrıca giriş sınavındaki başarı profilini artırmasıyla birlikte
eğitim kurumlarına da daha kaliteli yüksek öğrenim verme imkanı sağlanır.