Yeni medya gençleri dönüştürüyor mu?

Abone ol

google news logo
Giriş30 Mayıs 2013
Güncelleme10 Nisan 2023
0

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Barış Bulunmaz, bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilen “Arap-Türk Sosyal Bilimler Kongresinde” Yeni Medya Araçlarının Gençler Üzerinde Yarattığı Sosyal Dönüşümleri anlattı.

 Arap Baharı sürecinde Devlet, Toplum ve Adalet konularının ele alındığı kongreye uluslararası siyasilerden de katılımı vardı.

26 ülkeden toplam 230 katılımcının yer aldığı 3’üncü Arap-Türk Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul Üniversitesi Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Mısır Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Pakinam Sharkawy, Filistin GSK Bakanı Dr. Mohammed Elmadhoun, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın da katıldığı kongrede ‘Yeni Medya Araçlarının Gençler Üzerinde Yarattığı Sosyal Dönüşümleri’ başlıklı bildiri sunan Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Barış Bulunmaz, katılımcılarca ilgiyle dinlendi.


İnteraktif geçen sunumda Bulunmaz yeni medyanın etkileri üzerine önemli paylaşımlarda bulundu. Bildirisinde Bulunmaz;

“Yirmi birinci yüzyıl sadece yeni bir yüzyılın başlangıcı değil, aynı zamanda sosyo-kültürel ve ekonomik anlamda da yeni başlangıçların ve değişimlerin ilk adımlarının atıldığı bir yüzyıl olmuştur. Bu alanlarda ortaya çıkan değişimlerin başlıca tetikleyicisi ve altyapısını oluşturan unsurlar ise teknolojik anlamda ortaya çıkan yeniliklerdir. Özellikle internet temelli yeni medya ve iletişim teknolojilerinin göreceli olarak toplumun tüm katmanlarına sirayet etmesi sonucunda eski alışkanlıkların ve ‘statik’ algılamaların da büyük çoğunluğu yerle bir olmuştur. İnternet sadece oturduğumuz yerden tüm dünyaya tek bir tuşla ulaşmayı değil, aynı zamanda toplumların kendi kültürlerini ve yaşadıklarını da başkalarıyla paylaşmalarına imkan tanımıştır. Böylelikle toplumsal yapıyı oluşturan bireyler, içinde yaşadıkları kendi toplumsal gerçeklikleri kadar dışarıda yaşananlar konusunda da duyarlı bir ortamın oluşmasına olanak sağlamışlardır.

İnternetin ortaya çıkardığı yeni medya ve türevleri birçok kavramın ve değişimin ortaya çıkmasının yanında, aynı zamanda sosyal medya olarak adlandırılan ve bireylerin hiçbir ‘engel’ olmaksızın birbirleri ile iletişime geçmelerini sağlayan bir mekanizmanın oluşmasına zemin hazırlamıştır. Birçok açıdan negatif ve pozitif yönde eleştiriler getirebileceğimiz sosyal medya araçları, toplumsal anlamda da özellikle gençlerin reaktif bir konumdan proaktif bir davranış şekline yönelmesi ile sosyal anlamda birçok dönüşümün ortaya çıkmasını sağlamıştır.”

Çalışmada öncelikli olarak, yeni medya ve yeni medya araçlarının teorik bir çerçevesini çizdiğini ifade eden Bulunmaz, yeni medya araçlarının genç nüfus üzerinde yarattığı toplumsal dönüşümler ile ilgili analizlere de yer verdiğini söyledi. Bulunmaz, küçük bir öğrenci grubu üzerinde sosyal medyayı kullanım amaçları ve sosyal medyanın yarattığı etkinin nasıl algılandığı ile ilgili yapılan araştırmanın sonuçları ve değerlendirmelerinin de çalışma yer aldığını ifade etti.