İş Sağlığı ve Güvenliğinde Türkiye Nerede Duruyor?

Abone ol

google news logo
Giriş29 Nisan 2015
Güncelleme10 Nisan 2023

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Türkiye Nerede Duruyor? Üsküdar Üniversitesi 28 Nisan Dünya İş Sağlığı Günü kapsamında Prof. Dr. Ahmet Saltık’ın konuşmacı olarak katıldığı “İşte Sağlık ve Güvenlikte Türkiye Nerede” başlıklı bir konferans düzenledi. Saltık iş sağlığı ve güvenliğinde Türkiye’nin karnesine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

ILO 28 Nisan Dünya İş Sağlığı Günü bağlamında Üsküdar Üniversitesi, ''İşte Sağlık ve Güvenlikte Türkiye Nerede ?'' başlıklı bir konferans düzenledi.

Emirnebi konferan salonunda gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Saltık katıldı.

Türkiye’nin 5547 sayılı yasayla tüm çalışanların güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarına sahip olma hakkını TBMM’ce onayladığına dikkat çeken Saltık 6331 sayılı yasayı hatırlatarak işverenin yükümlülüklerine dikkat çekti.

Saltık İşverenin:

- İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla,

- Mesleksel risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil her tür önlemin alınması ve organizasyonun yapılması,

- Gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik önlemlerinin değişen koşullara uygun duruma getirilmesi ve verili durumun iyileştirilmesi, 

- İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığının izlenmesi, denetlenip, uygunsuzlukların giderilmesi,

- Risk değerlendirmesinin yapılması,

- Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne bulundurulması,

- Yeterli bilgi ve yönerge verilenler dışındaki çalışanların yaşamsal ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli önlemlerin alınması konusunda yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini hatırlattı.

İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınmasının işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmayacağına vurgu yapan Saltık, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerinin işverenin sorumluluklarını etkilemeyeceğini söyledi. Saltık işveren, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin bedelini çalışanlara da yansıtamayacağının altını çizdi.

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Türkiye Nerede Duruyor?  2