Üsküdar Üniversitesi Müziğin beyine etkisini araştırdı…

Abone ol

google news logo
Giriş30 Temmuz 2015
Güncelleme10 Nisan 2023
0

Üsküdar Üniversitesi Müziğin beyine etkisini araştırdı…Üsküdar Üniversitesi Müzik Terapi Uygulama ve Araştırma Merkezi-MÜTEM’de yapılan araştırmalarda müziğin tüm psikolojik rahatsızlıklarda beyin kimyasallarını ortaya çıkararak beynin fonksiyonlarını geliştirdiği tespit edildi.

Müziğin nörobilim alanında da önemli bir tedavi aracı olduğunu söyleyen MÜTEM Müdürü Prof.Dr. Sevda Asqarova, özel eğitim gerektiren, zihinsel, fiziksel, konuşma ve dil gelişim güçlüğü olan, duyusal, görsel, sosyal, duygusal veya davranış problemleri olan hastaların bağımsız yaşam becerilerini geliştirmek ve topluma uyumlarını sağlamak amacıyla müziğin kullanıldığını   kaydetti. Prof.Dr.Asqarova’nın bu konu üzerinde yazdığı makale ise Therapy ‘’Pinnacle Medicine & Medical Sciences’’ dergisinde yayınlandı.

Üsküdar Üniversitesi Müzik Terapi Uygulama ve Araştırma Merkezi MÜTEM’de yapılan çalışmalar üzerine MÜTEM Müdürü Prof.Dr. Sevda Asqarova tarafından kaleme alınan ‘’Music Therapy in NeuroScience’’ başlıklı makale ‘’Pinnacle Medicine & Medical Sciences (Tıp Zırvesi ve Tıbbi Bilimler)” dergisinde yayınlandı.

Makalede müzik terapinin tıbbi bir tedavi yöntemi olarak nörobilimde de önemli bir yeri olduğu, müziğin stres ortamlarında nörokimyasalları ortaya çıkararak beynin fonksiyonlarını geliştirdiği vurgulandı.

Prof.Dr. Asqarova, “Rektörümüz Prof.Dr. Nevzat Tarhan hocamızın teşviki ile Türkiye üniversiteleri içinde kurulan ilk ve tek Müzik Terapi Uygulama ve Araştırma Merkezi - MÜTEM’in  temel hedefi, müzik terapi alanının uluslararası standartlara uygun verimli yöntemlerle öğrenilmesini sağlayan bir  “inter-disipliner öğrenme ve araştırma-geliştirme  merkezi” olmaktır.” diye konuştu.

Müzik Terapi Uygulama Merkezi’nde, yaptıkları araştırmalarda müziğin beyinde hareketlenme meydana getirdiğini kaydeden Prof.Dr. Asqarova şunları söyledi:

“Nöromüzik, merkezi sinir sistemi ve beyin kabuğunda yer alan düşünme, öğrenme, konuşma, beden kontrolü ile ilgili merkezleri uyarır. Uyguladığımız araştırma yöntemleri ise klasik gözlem, anket ve deneylerin yanı sıra EEG çekimleri - tomografi, manyetik rezonans, doppler sonografisi gibi çeşitli beyin görüntüleme tekniklerinin analizini de kapsıyor. Elde edilen veriler müziğin beyinde işlenirken hangi süreçlerden geçtiğini anlamamıza yardımcı oluyor.”

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü– Müzik Terapi Koordinatörü, MÜTEM Müdürü Prof.Dr. Sevda Asqarova, müziğin ruhun çeşitli tepkilerini en iyi ifade eden bir sanat dalı olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Günümüzde Müzik Psikolojisi genel olarak müziği algılamak, hatırlamak, yaratmak, anlamlandırmak, ifade etmek, yaş, cinsiyet ve sosyal koşullar gibi bireysel ve sosyal değişkenlerle birlikte inceleme ve araştırma için  bir zemin oluşturmaktadır. Çünkü müzik, ruhun çeşitli tepkilerini en iyi ifade eden bir sanattır. Bu özelliğinden dolayı da insanın diğer sanat dallarına göre, müzikten daha çok etkilenmesi,  ruhsal davranışlarını inceleyen psikoloji ile müzik arasında doğal bir bağdır. Amacımız özel eğitim gerektiren bireylerin; zihinsel, fiziksel, konuşma ve dil gelişim güçlüğü olan, duyusal, görsel, sosyal, duygusal veya davranış problemleri olan hastaların temel öz bakım becerilerini, bağımsız yaşam becerilerini geliştirmek ve topluma uyumlarını sağlamaktır. Bu kapsamda Üsküdar Üniversitesi Müzik Terapi Uygulama ve Araştırma Merkezi (MUTEM) multidisipliner yaklaşımla yaratıcı-sanatsal argümanları kullanarak özgün ve bilimsel yöntemlerini geliştirmektedir. “

Merkezde,  insanların içinde bulundukları olumsuz duygulardan uzaklaşması için müzikle terapi yaparak meşguliyet tedavisi yöntemini de uygulamayı da hedeflediklerini kaydeden  Prof.Dr. Asqarova, Müziğin beyinde nasıl işlendiği, çalgı çalarken ya da dinlerken psikolojik, fizyolojik ve nörolojik hangi değişimlerin gerçekleştiği hem müzik terapi seansını hem de müzik eğitimi alan kişiye önemli göndermelerde bulunur. Zira müziğin nasıl algılandığını bilmek onu en iyi şekilde nasıl uygulayacağı konusu merkezimizin  başlıca araştırma amaçlarındandır.” dedi.

Yayınlanan makale için;

https://pjpub.org/pmms/pmms_202.pdf

https://pjpub.org/pmms-2015.htm